OM: Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen. Lausuntotiivistelmä

1.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Julkaisu sisältää tiivistelmän luonnoksesta hallituksen esitykseksi saaduista lausunnoista. Lausunnon on antanut 32 tahoa. Yleisarviot ehdotuksista olivat enimmäkseen myönteisiä ja ehdotettuja muutoksia pidettiin lähtökohtaisesti tarpeellisina

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnosta hallituksen esitykseksi
vankeuslain ja tutkintavankeuslain ja rikoslain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan, että vankeuslakia ja tutkintavankeuslakia
täsmennettäisiin lakien soveltamisessa esiin tulleiden muutostarpeiden
perusteella. Merkittävä määrä muutosehdotuksista aiheutuu eduskunnan
oikeusasiamiehen kannanotoista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments