OM: Tuomioistuimia ja tuomareita koskevan yhteisen lain säätäminen etenee

24.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa tuomioistuimia ja tuomareita koskevan, kaikille tuomioistuimille yhteisen lain sisällöstä

Johtamisjärjestelmiä uudistettaisiin ja korostettaisiin tuomioistuinten vastuuta toimintansa järjestämisestä.

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle, yhtenäistää ja selkiyttää
nykyistä lainsäädäntöä. Uudistuksella korostettaisiin
tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta ja itsenäistä asemaa sekä
pyrittäisiin lisäämään toiminnan tehokkuutta. Asioista, joista ei ole
tarpeen säätää laissa, tuomioistuimet voisivat päättää entistä
itsenäisemmin.

Työryhmä ehdottaa tuomioistuinten
johtamisjärjestelmien uudistamista. Jatkossa sekä päällikkötuomareiden
että tuomioistuinten välijohdon johtamistehtävät olisivat määräaikaisia.
Uuden lain voimaantulon jälkeen päällikkötuomarit nimitettäisiin
seitsemän vuoden toimikaudeksi. Samalla luovuttaisiin
hovioikeudenlaamannin ja vakuutusoikeuden laamannin viroista.

Tuomareiden
sidonnaisuuksien ja sivutoimien sääntelyä täsmennettäisiin. Julkisuutta
lisättäisiin perustamalla sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri, johon
merkittäisiin tuomareiden sidonnaisuuksia koskevat tiedot, myönnetyt
sivutoimiluvat sekä sivutoimesta maksetut yhteismäärältään yli 10 000
euroa ylittävät palkkiot. Läpinäkyvyyden lisäämisellä otettaisiin
huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen elimen GRECO:n Suomelle
esittämät suositukset. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten olisi
ilmoitettava sidonnaisuutensa.

Tuomioistuinten toimintaa
tehostettaisiin esimerkiksi niin, että ylempi tuomioistuin voisi
tietyissä tilanteissa määrätä tuomarin toimimaan tilapäisesti toisessa
tuomioistuimessa. Tuomareiden koulutusta kehitettäisiin perustamalla
monijäsenisiin tuomioistuimiin avustavan tuomarin virkoja. Hovioikeuden,
hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden ja
työtuomioistuimen avustavan tuomarin virkoihin nimitettäisiin kolmeksi
vuodeksi. Avustavat tuomarit osallistuisivat muiden tuomareiden tavoin
asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen, ja heille järjestettäisiin
koulutusta. Sitä varten perustettaisiin tuomarinkoulutuslautakunta.

Väestön
kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi ehdotetaan, että myös muissa
kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa otetaan käyttöön
kielituomarin virkoja. Tarve arvioitaisiin tuomioistuinkohtaisesti.

Mietintöön liittyy useita eriäviä mielipiteitä sekä yksi lausuma.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments