OM: Terrorismirikosten rangaistavuutta aiotaan laajentaa

3.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuutta laajennettaisiin

Tarkoituksena on ehkäistä terroristisessa tarkoituksessa tehtäviä
rikoksia ja niiden tekemistä edistäviä rikoksia. Lakimuutokset ovat osa
vuoden 2010 kansallisen terrorismin torjunnan strategian toimeenpanoa.

Nykyisin
kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten ei ole
nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi, sen sijaan sellaisen koulutuksen
antaminen on. Esityksen mukaan rangaistukseen tuomittaisiin henkilö,
joka tehdäkseen terrorismirikoksen kouluttautuu räjähteiden,
ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten
aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden erityisten
menetelmien tai tekniikoiden käytössä. Rangaistukseksi tuomittaisiin
sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Terroristileireillä
hankittavalla aseellisella koulutuksella ja räjähdysainekoulutuksella on
todettu yhteyksiä toteutettuihin terrori-iskuihin. Suomessa ei ole
toistaiseksi tuomittu ketään terrorismirikoksesta, mutta täällä
oleskelevien henkilöiden tiedetään osallistuneen terroristiseen
toimintaan liittyvään koulutukseen ulkomailla.

Terrorismin
rahoittamista koskevia rangaistussäännöksiä laajennettaisiin koskemaan
aiempaa useamman terrorismirikoksen rahoittamista. Rangaistus pysyisi
samana kuin nykyisin, eli vähintään neljä kuukautta ja enintään
kahdeksan vuotta vankeutta. Lisäksi rangaistavaksi säädettäisiin
terroristiryhmän rahoittamisena se, että suoraan tai välillisesti
annetaan tai kerätään varoja terroristiryhmälle tietoisena ryhmän
luonteesta. Tästä rangaistus olisi sakkoa tai enintään kolme vuotta
vankeutta.

Terrorismin rahoittaminen on Suomessa kriminalisoitu vuonna 2002. Siihen on kansainväliset velvoitteet.

Lisäksi
esitetään, että pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain
salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin tehtäisiin
tarvittavat täydennykset.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments