OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä aiotaan yhtenäistää

8.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevan rikoslain sääntelyn yhtenäistämiseksi. Työryhmän työ on ollut osa hallituksen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoa

Tavoitteena on
ollut osaltaan helpottaa myös sitä, että eri viranomaisilla olisi
yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä.

Työryhmä selkeyttäisi rikoslakia siten, että nykyisin järjestäytyneen
rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa
rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä
siirrettäisiin rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen.
Muissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa rikoslain
säännöksissä viitattaisiin jatkossa tähän säännökseen.

Muutoksen
seurauksena järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitettaisiin jatkossa
vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää
rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin
tehdäkseen rikoksia. Näiksi rikoksiksi mainittaisiin rikokset, joista on
säädetty vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, sekä kiihottaminen
kansanryhmää vastaan ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

Kaikissa
järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa säännöksissä olisi kysymys
rikoksen tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.
Enää ei siten käytettäisi eräissä säännöksissä nykyään käytettyä
ilmaisua rikoksen tekemisestä rikollisryhmän jäsenenä.

Työryhmän ehdotus ei toisi mainittavia muutoksia eri rikosten rangaistavuuden alaan tai ankaruuteen.

Mietintöön sisältyy sisäministeriön ja keskusrikospoliisin täydentävä lausuma.


Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments