OM: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa tulee valtakunnalliseksi

16.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu laajenee toukokuun alusta lähtien kaikkiin käräjäoikeuksiin

Tasavallan presidentti  vahvisti 11.4.2014 uudistuksen mahdollistavat lakimuutokset : laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta,
laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta ja laki
sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta (HE 186/2013 vp).

Asiantuntija-avusteista sovittelumenettelyä (ns. Follo-hanke) on
kokeiltu vuoden 2011 alusta lukien ensin neljässä ja sen jälkeen lisäksi
vielä seitsemässä käräjäoikeudessa eri puolilla maata. Saadut
kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kokeilun seuranta-aikana valtaosassa
huoltoriitoja päästiin sovintoon, ja prosessi oli oikeudenkäyntiin
verrattuna sekä nopeampi että edullisempi kaikkien osapuolten kannalta.
Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisiä sovitteluun.

Huoltoriidan
sovittelussa sovittelijana toimii tuomari. Häntä avustaa asiantuntija,
jonka keskeinen tehtävä on tuoda sovittelussa esiin lapsen edun kannalta
keskeiset seikat ja edistää vanhempien välistä vuorovaikutusta.
Asiantuntija-avustajalta edellytetään psykologin, sosiaalityöntekijän
tai lastenpsykiatrin koulutusta. Osapuolilla on tuomioistuinsovittelussa
oikeus käyttää myös lakimiesavustajaa.

Huoltoriitojen
tuomioistuinsovittelun tarkoituksena on tarjota erityistä
sovittelupalvelua vanhemmille, jotka eivät ole saaneet riittävää apua
muista eropalveluista. Ensisijaisesti huolto- ja tapaamisasiat tulee
jatkossakin pyrkiä sopimaan kunnallisissa peruspalveluissa.

Lisätietoa

Lakimuutokset tulevat voimaan toukokuun alusta. Ne löytyvät sähköisestä säädöskokoelmasta seuraavasti:

317/2014 Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

316/2014 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n
muuttamisesta

315/2014 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments