Kaksi ennakkopäätöstä maantietoimituksesta

17.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kyse huolto-asemien omistajien oikeudesta lunastukseen ja korvauksiin

KKO:2014:23

Maantietoimitus
Lunastuslaki – Lunastuskorvaus
Vahingonkorvaus


Maantietoimituksen yhteydessä huoltamoyrityksen suora ajoliittymä
maantielle poistui ja tilan pinta-ala pieneni. Yritys lopetti toiminnan
kiinteistöllä. Liittymälupa oli myönnetty lupaehtojen mukaan tilapäisenä
noin 40 vuotta sitten ja liittymä oli ollut siitä lähtien käytössä.
Liittymän poistumisella ja kiinteistön pinta-alan pienentymisellä ei
ollut sellaista yhteyttä toiminnan lopettamiseen, että
toiminnanharjoittajalla olisi ollut oikeus saada korvausta yritystulon
menetyksestä.

KKO:2014:24

Maantietoimitus – Lunastamisen edellytykset

Huoltoasemakiinteistö sijaitsi pääosin asemakaavan mukaisella
liikennealueella (LT) ja muilta osin suojaviheralueella (EV-1).
Tienpitäjä oli toimituksessa määrätty lunastamaan kiinteistön alueesta
se osa, joka kuului liikennealueeseen. Maantielain 67 §:n lunastuksen
laajentamista koskevien edellytysten täyttyessä tienpitäjä oli
velvollinen lunastamaan myös asemakaavan mukaisella suojaviheralueella
sijaitsevan jäännöskiinteistön.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments