Haudan hoitosopimuksen lopettaminen vaatii tarkat perustelut

26.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta irtisanoa haudan ainaishoitosopimusta ilman täsmällisiä perusteluja haudan hoitoon tarkoitettujen varojen loppumisesta.

Voimassa
olevan kirkkolain mukaan hautainhoitosopimukset ovat määräaikaisia. Jos
ainaishoitosopimus on kuitenkin tehty aikana, jolloin sellaisen
solmiminen oli mahdollista, seurakuntayhtymä voi irtisanoa sopimuksen
vain osoittamalla ko. haudan hoitamiseen tarkoitettujen varojen
loppuneen.

KHO:n päätös koskee Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä lopettaa hautojen
ainaishoitosopimukset vuoden 2019 lopussa. Seurakuntayhtymä perusteli
päätöstä pääomien riittämättömyydellä.

Päätöksestä valitti
yksityishenkilö, jolla on vuonna 1962 solmittu sopimus haudan
ainaishoidosta. KHO toteaa, että seurakuntayhtymä ei ollut osoittanut
aukottomasti kyseisen haudan hoitoon tarkoitetun pääoman ja sen tuoton
loppuneen.

Korkein hallinto-oikeus perustelee päätöstään seuraavasti:

Seurakuntayhtymä
ei ole osoittanut, että ainaishoitositoumuksesta perityn maksun pääoma
tuottoineen ei riittäisi kysymyksessä olevan haudan hoitokustannuksiin
vuoden 2019 jälkeen. Varojen riittävyyttä koskevia laskelmia ei voi
perustaa pääoman laskennalliseen tuottoon ja varallisuuden
kirjanpitoarvojen huomioon ottamiseen, vaan laskelmien tulee perustua
hautainhoitorahaston tosiasiallisiin tuottoihin ja varallisuuden käypiin
arvoihin.

Seurakuntayhtymällä ei ole ollut oikeutta irtisanoa haudanhoitositoumustaan.

KHO: 2014:64

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments