Hankintahinnan salaaminen johti vakuutuskorvauksen epäämiseen kokonaan

8.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:21

Vakuutussopimus – Vakuutuskorvaus – Vilpillinen menettely

Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä 300 000 euron korvausta tulipalossa
tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden
mukaan oli ollut alle 50 000 euroa. Yhtiö oli tästä tietoisena pyrkinyt
salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Ottaen
huomioon yhtiön vilpillisellä menettelyllä tavoitteleman erittäin
huomattavan taloudellisen hyödyn ja muut asiaan liittyvät olosuhteet
Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli ollut oikeus evätä
yhtiöltä korvaus kokonaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments