Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkintatyö lisääntyi ja nopeutui vuonna 2013 veronmaksajien hyödyksi

29.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) onnistui vuonna 2013 parantamaan petostentorjuntaa Euroopassa

OLAF sai kansalaisilta ja toimielimiltä tutkintamielessä kiinnostavia
tietoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se sai päätökseen
ennätysmäärän tutkimuksia ja pystyi samaan aikaan lyhentämään
tutkimusten kestoa. OLAF antoi viime vuonna myös enemmän suosituksia
kuin kertaakaan viimeisten viiden vuoden aikana. Se suositteli 402,8
miljoonan euron palauttamista EU:n talousarvioon. Tämän ansiosta voidaan
rahoittaa muita hankkeita ja helpottaa EU:n veronmaksajien taakkaa.
Nämä erinomaiset tulokset osoittavat, että OLAFista on tullut yhä
tehokkaampi virasto, josta on kansalaisille hyötyä.

OLAFin työn keskeisiä tuloksia vuonna 2013

 • OLAF sai
  tutkintamielessä kiinnostavia tietoja enemmän kuin koskaan
  olemassaoloaikanaan (1294 ilmoitusta). Tämä tarkoittaa, että virasto sai
  35 % enemmän ilmoituksia kuin viisi vuotta sitten, mikä kertoo
  petosasioiden olevan EU:n kansalaisten, toimielinten ja muiden
  kumppaneiden jatkuvan huomion kohteena. OLAFille tehtyjen ilmoitusten
  suurempi määrä osoittaa, että luottamus sen tutkintavalmiuksiin on
  lisääntynyt.

 • Suuremmasta ilmoitusmäärästä huolimatta
  OLAF onnistui edelleen arvioimaan tiedot lyhyessä ajassa – keskimäärin
  1,8 kuukaudessa – tehdäkseen päätöksen tapauksen ottamisesta
  tutkittavaksi. OLAF on viimeisten kahden vuoden aikana pystynyt
  lyhentämään tätä arviointivaihetta yli 70 %, mikä on huomattava
  saavutus.

 • OLAF käynnisti 253 tutkintaa. Vuoteen 2009 verrattuna tämä merkitsee 58 %:n lisäystä.

 • Vuonna 2013 saatiin päätökseen 293
  tutkintaa. Tutkinnan keskimääräinen kesto lyheni 21,8 kuukauteen, mikä
  on selvä merkki siitä, että OLAFin tehokkuus on edelleen lisääntynyt.
  Keskimääräinen kesto oli viime vuonna lyhin viimeisten viiden vuoden
  aikana. Kun tutkinta suoritetaan tehokkaammin ja lyhyemmässä ajassa, on
  suurempi mahdollisuus, että OLAFin tapaukset johtavat konkreettisiin
  tuloksiin kentällä.

 • OLAF antoi toimivaltaisille viranomaisille
  353 suositusta varainhoidollisiksi, oikeudellisiksi, hallinnollisiksi
  ja kurinpidollisiksi jatkotoimenpiteiksi. Tämä on 81 % enemmän kuin
  vuonna 2009.

 • OLAF suositteli myös suuremman määrän – 402,8 miljoonan euron – palauttamista EU:n talousarvioon vuonna 2013.

OLAFin panos petostentorjuntapolitiikkaan

OLAF on avustanut Euroopan komissiota
petostentorjuntapolitiikan ja -lainsäädännön kehittämisessä vuonna 2013.
Viraston tekninen panos komission heinäkuussa tekemään
säädösehdotukseen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta oli
merkittävä. Syyttäjänvirastoa koskevalla aloitteella pyritään
varmistamaan, että EU:n talousarvioon kohdistuvista petoksista joutuu
syytteeseen kaikkialla EU:ssa ja että petoksiin syyllistyvät joutuvat
oikeuden eteen.

Koska EU ja jäsenvaltiot menettävät
tupakkatuotteiden laittoman kaupan vuoksi huomattavan määrän tuloja joka
vuosi, OLAF piti tämän haitallisen ilmiön torjuntaa edelleen
ensisijaisena tavoitteena koko vuoden.

Useisiin valtioihin ulottuvat monimutkaiset
petostapaukset ovat yhä yleisempiä, ja siksi OLAF laajensikin vuonna
2013 toimintaansa. Se teki useita yhteistyösopimuksia eurooppalaisten ja
muidenkin kumppaneiden kanssa. Tällainen yhteistyö auttaa suojaamaan
EU:n taloudellisia etuja paremmin, mistä on etua EU:n veronmaksajille.

OLAF

Euroopan
petostentorjuntavirastolla (OLAF) on kolme keskeistä tavoitetta. Se
suojelee Euroopan unionin taloudellisia etuja tutkimalla petoksia,
korruptiota ja muuta laitonta toimintaa. Se paljastaa ja tutkii EU:n
toimielinten ja muiden elinten jäsenten ja työntekijöiden virkatoimiin
liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat johtaa kurinpitomenettelyihin tai
rikosoikeudenkäyntiin. Se tukee EU:n toimielimiä ja erityisesti
Euroopan komissiota petostentorjuntalainsäädännön ja -politiikan
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments