Euroopan parlamentti: Roaming-maksut poistettava ja palveluntarjoajille taattava yhdenvertainen pääsy verkkoon

3.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Internet-yhteyksien tarjoajat eivät saa jatkossa estää tai hidastaa kilpailijoiden tarjoamien palveluiden toimintaa taloudellisista tai muista syistä, todetaan parlamentin torstaina äänestämässä lakiehdotuksessa

Parlamentin jäsenet äänestivät myös ulkomailla
matkapuhelimen käytöstä veloitettavien verkkovierailumaksujen
poistamisen puolesta.

“Tämän päivän äänestys on merkittävä askel televiestinnän
yhtenäismarkkinoiden vahvistamisessa”, totesi Pilar del Castillo Vera
(EPP, ES), joka on laatinut parlamentin mietinnön aiheesta. ”Parlamentti
haluaa poistaa verkkovierailumaksut puheluiden, tekstiviestien ja
tiedonsiirron osalta 15.1.2015 mennessä ja parantaa radiotaajuuksien
hallintaa nopeiden verkkoyhteyksien kehittämiseksi”, hän jatkoi.

Mietintö hyväksyttiin äänin 534 puolesta, 25 vastaan ja 58 tyhjää.

Yhdenvertainen pääsy verkkoon palveluntarjoajille

Parlamentin jäsenet vaativat selkeitä sääntöjä, jotteivät
internet-yhteyksien tarjoajat (Internet Service Providers ISP) voisi
suosia tiettyjä verkkopalveluita toisten kustannuksella. EU:n
tietoverkkojen sääntelyviranomaisen (BEREC, The Body of European
Regulators for Electronic Communications) mukaan eräät teleyhtiöt ovat
estäneet tai heikentäneet esimerkiksi Skype-nettipuheluohjelman
kaltaisten palveluiden toimintaa.

Internet-yhteyksien tarjoajat voivat kuitenkin tarjota
loppukäyttäjille erikoistuneita palveluja, kuten tilausvideopalveluita
tai pilvipalveluita. Näitä palveluita voidaan kuitenkin tarjota
ainoastaan, mikäli ne eivät heikennä toisille yrityksille tai
palveluille tarjottujen internet-yhteyksien saatavuutta tai laatua.

Parlamentin jäsenet lyhensivät komission esittämää listaa
niistä poikkeustapauksista, joissa internet-yhteyttä voidaan rajoittaa
tai hidastaa. Yhteyttä voidaan rajoittaa, kun pannaan täytäntöön
tuomioistuimen määräys, halutaan säilyttää verkon turvallisuus, tai
ehkäistä tilapäisen verkon ruuhkautumisen vaikutukset. Näiden niin
sanottujen liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava läpinäkyviä,
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja niitä on sovellettava vain
välttämättömän ajan.

Parlamentin jäsenet korostavat, että internet-yhteyksien
tarjonnassa on noudatettava verkon neutraaliuden periaatetta, jonka
mukaan ”kaikkea internet-liikennettä kohdellaan yhdenvertaisesti,
syrjimättä, rajoituksitta ja häiriöittä riippumatta lähettäjästä,
vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai
sovelluksesta”.

Eroon verkkovierailumaksuista vuonna 2015

Parlamentin jäsenet esittävät, että matkapuhelinten
verkkovierailumaksut tulisi poistaa EU:ssa puheluiden, tekstiviestien ja
internetin osalta 15.12.2015 mennessä. Mikäli verkkovierailupalveluita
käytetään vilpillisesti, operaattorit voivat poikkeuksellisesti
veloittaa lisämaksuja.

Seuraavaksi

Euroopan parlamentti äänesti 1. käsittelyn kannastaan,
jotta tämänhetkisen parlamentin tekemä valmistelutyö voidaan siirtää
seuraavalle toukokuussa valittavalla parlamentille. Näin ollen uusi
parlamentti voi jatkaa asian käsittelyä tämänpäiväisen äänestyksen
pohjalta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments