Euroopan komissio: Yhteisellä valvontaiskulla matkailualan verkkosivustot kuluttajalainsäädännön mukaisiksi

25.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Viime vuonna EU-maiden kuluttajaviranomaiset ottivat yhteistyössä Euroopan komission kanssa matkailusivustot tehosyyniin. Tulos oli yllättävä: kaiken kaikkiaan 552 tarkastetusta sivustosta 382 ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia

Ponnekkaiden toimien seurauksena
nyt 62 prosenttia tarkastetuista verkkosivustoista kohtelee kuluttajia
lainsäädännön mukaisesti. EU-maiden viranomaiset aikovat jatkossakin
varmistaa, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan, joten loput
38 prosenttia voivat varautua siihen, että myös niihin puututaan.

”Joka kolmas internetin käyttäjä EU:n alueella varaa matkansa ja majoituksen internetistä”, kertoo kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica.
”Heidän on voitava luottaa siihen, että varausten tekeminen verkossa on
turvallista ja luotettavaa. ”Yhteensä 552 tarkastetusta matkailualan
verkkosivustosta 62 prosenttia on nyt EU:n kuluttajalainsäädännön
mukaisia jäsenmaiden ja komission yhteisten ponnistelujen ansiosta.
Komissio jatkaa tätä työtä nykyisiä rakenteita hyödyntämällä niin kauan,
että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti
”, komissaari sanoo.

Komission koordinoimien ja EU:n
jäsenmaiden valvontaviranomaisten toteuttamien verkkosivustojen
tarkastusten, ”tehoiskujen”, tarkoituksena on paljastaa
kuluttajalainsäädännön rikkomukset ja sen jälkeen varmistaa, että
lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Kesällä 2013 tehdyssä tehoiskussa
EU-maiden viranomaiset tarkastivat lentolippuja ja hotellimajoitusta
myyviä verkkosivustoja. Mukana oli sekä myyjien sivustoja että erilaisia
välityssivustoja. Yhteensä 552 verkkosivustoa tarkastettiin.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että
yhteensä 382 verkkosivustoa ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön
mukaisia. Vain 31 prosenttia sivustoista oli sääntöjen mukaisia.
EU-maiden viranomaiset kehottivat säännösten vastaisia verkkosivustoja
ylläpitäviä yrityksiä muuttamaan sivustojaan vastaamaan EU:n
kuluttajalainsäädäntöä. Jos yritys sijaitsi jossakin toisessa EU-maassa,
viranomaiset ottivat kyseiseen maahan yhteyttä ja pyysivät apua asian
korjaamisessa. Tähän mennessä 173
verkkosivustoa on muutettu lainsäädännön mukaisiksi. Tämä nostaa EU:n
kuluttajalainsäädännön mukaisten verkkosivustojen osuuden 62 prosenttiin
tarkastetuista sivustoista. 209 verkkosivuston suhteen on ryhdytty
erilaisiin menettelyihin. Lukuun sisältyy 52 sivustoa, jotka on luvattu
korjata.

Mitä tehoiskussa tarkastettiin?

Verkkosivustoilta tarkastettiin,
olivatko tiedot palveluiden olennaisista ominaisuuksista helposti
saatavilla, oliko hinta ilmoitettu jo varauksen alkuvaiheessa ja oliko
siinä mukana valinnaiset lisämaksut. Samoin selvitettiin, annettiinko
sivustoilla sähköpostiosoitteet, joihin voi osoittaa kysymyksiä ja
valituksia, ja olivatko sivustoilla esitetyt sopimusehdot näkyvillä
ennen ostotapahtumaa ja oliko ne kirjoitettu selvällä ja helposti
ymmärrettävällä kielellä. Keskeiset ongelma-alueet olivat seuraavat:

Palvelun tarjoajan pakolliset tiedot, etenkin sähköpostiosoite,
puuttuivat, minkä johdosta kuluttajilla ei ollut toimivaa
yhteydenottokanavaa. Nämä tiedot puuttuivat yhteensä 162
verkkosivustolta (30 prosenttia).

Valituksen tekemistä koskevat selvät ohjeet puuttuivat. Yhteensä 157 verkkosivustolla (28 prosenttia) ei ollut näitä tietoja.

Valinnaiset lisämaksut,
kuten matkatavaroista, vakuutuksesta tai siitä, että koneeseen pääsee
ensimmäisten matkustajien joukossa, perittävät lisämaksut eivät ole
sellaisia, että ne pitää valita itse. Tämä ongelma esiintyi 133
sivustolla (24 prosenttia).

Palvelun kokonaishintaa
ei ole ilmoitettu etukäteen yhdessä varausta koskevien tärkeimpien
tietojen kanssa. 112 verkkosivustolla (20 prosenttia) ei ollut
ilmoitettu tätä tietoa.

Mitä seuraavaksi?

Niiden 209 sivuston suhteen, jotka eivät
edelleenkään ole vaatimusten mukaisia, jatketaan kansallisia
hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä. Lisäksi eräitä
matkailualan käytäntöjä tarkastellaan parhaillaan lähemmin, jotta
kuluttajilla olisi käytettävissään kaikki tietoisten valintojen
tekemiseen tarvittavat tiedot.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments