Euroopan komissio: Joustavammat viisumisäännöt kasvun ja työllisyyden tukemiseksi

1.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat matkustaa EU:hun, törmäävät usein monimutkaisiin, pitkiin ja kalliisiin viisumimenettelyihin. Tänään esitetyillä ehdotuksilla lyhennetään ja yksinkertaistetaan merkittävästi näitä menettelyjä niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat tulla EU:hun lyhyttä oleskelua varten

Lisäksi ehdotuksilla vähennetään kustannuksia ja byrokratiaa, mutta turvataan samalla korkea turvallisuuden taso.

Helpottamalla laillisten
matkailijoiden pääsyä Schengen-alueelle tuetaan perhe- ja muita
vierailuja sekä yritystoimintaa. Näin lisätään talouden toimintaa ja
tuetaan työpaikkojen luomista esimerkiksi matkailussa ja siihen
kytkeytyvillä aloilla (esim. liikenne ja ravintola-ala).

Tuoreen tutkimuksen mukaan EU
menetti hankalien viisumimenettelyjen takia vuonna 2012 arviolta
6,6 miljoonaa potentiaalista matkailijaa niistä kuudesta maastai,
joista unioniin saapuu eniten matkustajia. Joustavammat ja
yksinkertaisemmat viisumisäännöt voisivat lisätä Schengen-alueelle
suuntautuvaa matkailua 30 prosentista peräti 60 prosenttiin pelkästään näistä kuudesta maasta.ii Tämä voi tarkoittaa jopa 130 miljardin euron välittömiä tuloja viiden vuoden aikana (majoitus, ruokailu, liikenne, viihde, ostokset jne.) ja synnyttää noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa matkailussa ja siihen kytkeytyvillä aloilla.

”Eurooppa tarvitsee älykkäämpää viisumipolitiikkaa”, toteaa sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström.
”Meidän on houkuteltava tänne lisää turisteja, liikemiehiä, tutkijoita,
opiskelijoita, taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia. Me
haluamme kehittää Euroopan taloutta ja luoda uusia työpaikkoja
painottamalla EU:n viisumipolitiikan taloudellista ulottuvuutta, samalla
kuitenkin varmistaen korkean turvallisuuden tason ulkorajoilla. Tänään
esitetyillä ehdotuksilla helpotetaan merkittävästi menettelyjä, joita
lyhyeksi aikaa saapuvien matkailijoiden on noudatettava. Näiden
ehdotusten ansiosta matkailijoiden määrän odotetaan lisääntyvän
lähivuosina merkittävästi
”, Malmström jatkaa.

Teollisuus- ja
yrittäjyysasioista vastaavan komissaarin, Euroopan komission
varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan ehdotuksella tuetaan Euroopan
matkailualaa tilanteessa, jossa kansainvälinen kilpailu kiristyy
jatkuvasti ja yhä useammat maat hyödyntävät matkailua tärkeänä
kasvutekijänä. ”Uudet viisumisäännöt ovat vastaus tähän haasteeseen”, Tajani toteaa.
”Näillä muutoksilla autetaan matkailualaa vastaamaan Eurooppaan
saapuvien turistien määrän odotettavissa olevaan merkittävään kasvuun.
Matkailu on Euroopan kasvun moottori, ja se on ollut finanssikriisin
aikana maanosamme talouden kannalta keskeisessä asemassa.”

Elvyttääkseen Euroopan taloutta
ja helpottaakseen matkailijoiden pääsyä EU:hun Euroopan komissio
ehdottaa merkittäviä muutoksia viisumisääntöihin. Uuden
toimenpidepaketin keskeiset osa-alueet ovat seuraavat:

1) Viisumihakemuksen
käsittelylle ja päätöksen tekemiselle asetetun määräajan lyhentäminen
15 päivästä 10 päivään, 2) mahdollisuus jättää viisumihakemus jonkin
toisen jäsenvaltion konsulaattiin, jos jäsenvaltio, jolla on toimivalta
käsitellä viisumihakemus, ei ole läsnä tai edustettuna kyseisessä
kolmannessa maassa,3) merkittäviä helpotuksia säännöllisesti
matkustaville henkilöille, esimerkiksi velvollisuus myöntää kolme vuotta
voimassa oleva toistuvaisviisumi, 4) yksinkertaistettu hakemuslomake
sekä mahdollisuus tehdä hakemus sähköisesti, 5) jäsenvaltioiden
mahdollisuus laatia erityisiä menettelyjä vain yhdessä
Schengen-valtiossa enintään 15 päivää voimassa olevien viisumien
myöntämiseksi ulkorajoilla, 6) jäsenvaltioiden mahdollisuus helpottaa
viisumien myöntämistä matkailijoille, jotka osallistuvat eräisiin
suurtapahtumiin, 7) uudentyyppinen kiertomatkaviisumi, jonka turvin
lailliset matkailijat voivat liikkua Schengen-alueella enintään vuoden
ajan (kuitenkin yhden jäsenvaltion alueella enintään 90 päivää minkä
tahansa 180 päivän jakson aikana).

– Yksinkertaistetaan lyhytaikaista viisumia koskevia hakumenettelyjä kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Jo
nykyisten viisumisääntöjen nojalla on saatu aikaan paljon edistystä, ja
viisumihakemusten määrä on kasvanut 68 prosenttia, 10,2 miljoonasta
hakemuksesta vuonna 2009 17,2 miljoonaan hakemukseen vuonna 2013.
Laillisten matkailijoiden liikkuvuutta voidaan kuitenkin parantaa
edelleen. Viisumeja koskevat uudet tilastotiedot vuodelta 2013 löytyvät
osoitteesta infographic.
Viisumin saantiin liittyvät ongelmat rajoittavat liian usein
maahanpääsyä ja vähentävät siten turistikohteista saatavaa taloudellista
hyötyä. Esimerkiksi Milanossa vuonna 2015 järjestettävä
maailmannäyttely saattaa houkutella Eurooppaan miljoonia uusia
matkailijoita.

Komissio esittää nyt seuraavat käytännön ehdotukset:

– Vahvistetaan selkeämmät menettelysäännöt ja nopeutetaan menettelyä. Komissio
ehdottaa, että viisumihakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen
varattua määräaikaa lyhennetään 15 päivästä 10 päivään. Hakemuksen
jättämisen määräaikaa on pidennetty kolmesta kuuteen kuukauteen ennen
aiottua matkustuspäivää, jotta matkailijat voisivat tehdä
ennakkosuunnitelmia ja välttää ruuhkat.

Lisäksi on tarkoitus
yksinkertaistaa liiteasiakirjojen luetteloa ja tehdä siitä tyhjentävä
sekä yhdenmukaistaa vaatimuksia paikallisella tasolla, jotta voidaan
varmistaa viisumihakemusten yhdenvertainen kohtelu. Vaatimus
matkasairausvakuutuksesta poistetaan, sillä tällaiset vakuutukset ovat
usein kalliita.

– Tehostetaan konsuliyhteistyötä. Ehdotuksen
mukaan hakija voi jättää viisumihakemuksen minkä tahansa jäsenvaltion
konsulaattiin, jos jäsenvaltio, jonka toimivaltaan viisumihakemuksen
käsittely kuuluu, ei ole läsnä tai edustettuna kyseisessä kolmannessa
maassa (”pakollinen edustus”).

Toistuvat vierailut helpottuvat,
kun otetaan käyttöön velvollisuus myöntää aluksi kolme vuotta ja
myöhemmin viisi vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi
viisumitietojärjestelmään (VIS) rekisteröidyille säännöllisesti
matkustaville henkilöille. Nämä helpotukset
hyödyttävät hakijoita, joiden tiedot on rekisteröity
viisumitietojärjestelmään ja jotka ovat aiemmin käyttäneet laillisesti
ainakin kaksi viisumia edeltävien 12 kuukauden aikana. Sääntöjen muutos
on mahdollista viisumitietojärjestelmän
ansiosta, jonka käyttöönotto on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna
2015. Järjestelmän avulla jäsenvaltioiden konsulaatit pääsevät näkemään
hakijan viisumihistorian.

Koska aiempaa pidempään voimassa oleva
toistuvaisviisumi antaa viisuminhaltijoille mahdollisuuden matkustaa
spontaanimmin, he todennäköisesti matkustavat useammin
Schengen-alueelle. Matkailun lisääminen puolestaan vauhdittaa
talouskasvua Schengen-alueella.

– Luodaan kiertomatkaviisumi. Tämän
uudenlaisen viisumin turvin laillisesti matkustavat kolmansien maiden
kansalaiset voivat liikkua Schengen-alueella enintään vuoden ajan
(kuitenkin yhden jäsenvaltion alueella enintään 90 päivää minkä tahansa
180 päivän jakson aikana). Viisumin voimassaoloa on mahdollista jatkaa
kahteen vuoteen (edellyttäen, että hakija ei oleskele yhdessä
jäsenvaltiossa pidempään kuin 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson
aikana). Tämä koskisi esimerkiksi esiintyviä taiteilijoita, jotka ovat
Schengen-alueella kiertueella pitkiä ajanjaksoja. Lisäksi se koskisi
omatoimimatkailijoita, kuten turisteja, tutkijoita ja opiskelijoita,
jotka haluavat oleskella Euroopassa pidempään.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments