EU:n tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin laittomaksi

8.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 8. huhtikuuta 2014 antamassaan päätöksessä, että EU:n tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi on pätemätön

Tietojen säilyttämisestä annetussa direktiivissä eli niin sanotussa
pakkotallennusdirektiivissä säädetään, että sähköisten
viestintäpalvelujen tarjoajien on säilytettävä palvelujen käyttäjien
liikenne- ja paikkatiedot sekä palvelun tilaajan tai käyttäjän
tunnistamiseksi tarvittavat tarpeelliset tiedot. Direktiivi kuitenkin
kieltää viestinnän sisällön ja haettujen tietojen säilyttämisen.

Unionin
tuomioistuin totesi, että kyseisellä direktiivillä puututaan
yksityiselämän suojaa ja henkilötietojen suojaa koskeviin
perusoikeuksiin laajamittaisesti ja erityisen vakavasti. Tuomioistuin
painotti, että perustavanlaatuinenkaan yleinen etu ei itsessään oikeuta
direktiivissä määriteltyjä tallennustoimenpiteitä.

Tuomioistuimen
päätös on selkeä kannanotto viestinnän luottamuksellisuuden puolesta,
painottaa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Ministeri Kiuru määräsi selvitettäväksi mitkä säännökset Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä tulee tuomion takia kumota.

Suomessa
direktiivi on vielä tällä hetkellä sisällytetty osaksi sähköisen
viestinnän tietosuojalakia. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki on
kuitenkin tarkoitus sisällyttää uuteen sähköisen viestinnän
lakikokonaisuuteen eli tietoyhteiskuntakaareen. Tietoyhteiskuntakaari on
parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja sen on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2015 alussa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments