Valtiovarainministeriö: Muutoksia ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään

3.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulkomaan kansalaisten henkilötietojen tallentaminen väestötietojärjestelmään helpottuu

Tasavallan Presidentti vahvisti 28.2.2014 lain, jolla muutetaan väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia. Laki tulee voimaan 1.3.2014.
Jatkossa viranomainen voi poikkeuksellisesti antaa ulkomaan kansalaiselle henkilötunnuksen ja tallentaa henkilön
tiedot väestötietojärjestelmään, vaikka henkilöllä ei ole esittää passia tai muuta henkilöllisyyden luotettavasti
todentavaa asiakirjaa. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa tietojen tallettamista väestötietojärjestelmään, kun
henkilö muuten täyttää rekisteröinnin edellytykset.

Maahanmuuttovirasto ja poliisi saavat lisäksi oikeuden tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia perustietoja
väestötietojärjestelmään oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä, jolloin henkilötunnuksen antamista ulkomaan
kansalaisille voidaan nopeuttaa.

Maahanmuuttoviraston ja poliisin uutta toimivaltaa koskeva säännös tulee voimaan myöhemmin valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä väestötietojärjestelmästä
annettuun valtioneuvoston asetukseen valmistellaan muutoksia, joilla täsmennetään uudesta toimivallasta seuraavia
tehtäviä.

Muita muutoksia väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun
lakiin

Uudistuksessa luovutaan kuolinpesän yhteyshenkilöä koskevasta tallettamisvelvollisuudesta, koska yhteyshenkilön
tietoja ei ole mahdollista saada viranomaislähteestä kattavasti ja yksilöidysti.

Lisäksi Väestörekisterikeskus voi uudistuksen jälkeen muodostaa julkiseen käyttöön tarkoitettuja tiedostoja
rakennushankkeista ja rakennustiedoista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments