Sture Bergwall (ent. Thomas Quick) päästettiin vapaaksi tahdonvastaisesta hoidosta Ruotsissa

19.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Falunin hallinto-oikeus on tänään antamassaan ratkaisussa määrännyt Bergwallin päästetäväksi vapaaksi tahdonvastaisesta hoidosta Säterin sairaalasta. Avohoito on katsottu riittäväksi. Bergwall tuomittiin aikanaan kahdeksasta murhasta, jotka tuomiot sittemmin kaikki on purettu ja syytteet hylätty. Tapausta on pidetty Ruotsin oikeushistorian suurimpana skandaalina.

Dagens Nyheterin uutisesta:

Sture Bergwall skrivs ut från slutenvård
efter att i över 20 år varit inlåst på Säters sjukhus, beslutar
förvaltningsrätten i Falun. Domstolen beslutar alltså att den
rättspsykiatriska vården av Sture Bergwall ska fortsätta, men övergå
från sluten till öppen form. Flera villkor ställs för den öppna rättspsykiatriska vården. Bergwall
måste bland annat avhålla sig från alkohol och andra droger, samt ställa
upp på provtagning när chefsöverläkaren beslutar om det.

Han måste vidare hålla regelbunden kontakt med psykiatrisk
öppenvårdsenhet och sin kontaktperson där, och är också tvungen att ta emot kommunala stödinsatser i hemmet.


Bergwall anses fortfarande lida av en psykisk störning,
men inte av så allvarlig art att fortsatt rättspsykiatrisk slutenvård
är motiverat, enligt domstolen.

Det föreligger dock flera riskfaktorer för återfall i allvarlighet
brottslighet, framför allt lyfter domstolen fram Bergwalls tidigare missbruksproblem.

Han anses också ha behov av ett omfattande stödsystem.


Även om det under de senaste åren inte kommit fram
några återfall i brottslighet bedöms risken för att Bergwall som fri ska
återfalla i våld som medelhög, enligt vad chefsöverläkaren anför
domstolen.

Bergwall har förnekat diagnosen pedofili och vägrat delta i behandling.
Han har generellt inte samarbetat med vården på flera år, enligt
chefsöverläkaren.

På kort sikt finns inga direkta risker, men på lång sikt är det troligt
att han skulle falla tillbaka i missbruk och det finns även risk för återfall när det gäller sexbrott, konstaterar han.

För att motverka detta krävs ett effektivt riskhanterande. Utslussningen
måste noga planeras och följas upp. Sture Bergwall har ännu bara haft
frigång och permissioner i drygt en månad, sedan slutet av januari.

Om Bergwall följer planeringen och de särskilda villkoren bedöms risken
för återfall i allvarlig brottslighet som låg till medelhög på en tregradig skala, enligt chefsöverläkaren.

Koko DN:n uutinen löytyy täältä: http://www.dn.se/nyheter/sverige/bergwall-slapps-fri/

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments