SM: Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta enemmän

5.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2013

Esimerkiksi pakkokeinolain mukaisten telekuuntelun ja televalvonnan lupien ja kohdehenkiöiden määrät lisääntyivät.

Poliisihallitus kerää vuosittain poliisiyksiköiltä tiedot poliisin
tiedonhankinnasta ja sen valvonnasta esitutkinnasta, pakkokeinoista ja
salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
mukaisesti. Poliisihallitus laatii tiedoista selvityksen, jonka se
toimittaa sisäministeriölle. Selvitys toimii samalla sisäministeriön
kertomuksena eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Televalvontalupia myönnettiin viime vuonna 1 963, kun edellisvuonna
määrä oli 1 800. Televalvonnan kohteena olleiden henkilöiden määrä oli 1
503. Edellisvuonna kohteena oli 1 377 henkilöä. Televalvontaa
kohdistettiin 3 526 liittymään.

Telekuuntelulupia myönnettiin 2 169 vuonna 2013, kun edellisvuonna
määrä oli 2126. Telekuuntelun kohteena olleiden henkilöiden määrä oli
768. Telekuuntelua kohdistettiin vuonna 2013 yhteensä 2 802 liittymään,
kun edellisvuonna määrä oli 2 458.

Matkaviestinten sijaintitiedon saamiseksi poliisille myönnettiin 213 lupaa vuonna 2013, kun edellisvuonna määrä oli 179.

Telekuuntelua käytetään erityisesti huumausainerikosten
selvittämisessä. Televalvonnassa perusteena on useimmiten omaisuusrikos.

Vuonna 2013 tehtiin muutamia uusia peitetoiminta- ja valeostopäätöksiä
sekä aikaisempien päätösten jatkopäätöksiä. Poliisihallitus on lisännyt
peitetoiminta- ja valeosto-operaatioiden valvontaa. Selvitysten
perusteella virheellisiä menettelyjä ei ole havaittu. Poliisin
suorittamaa tiedonhankintaa valvotaan sekä ennakoivasti että
jälkikäteen.

Poliisihallituksen selvitys poliisin tiedonhankinnasta ja sen
valvonnasta tehdään vuosittain. Sitä ei tule sekoittaa
poliisihallituksen sisäministeriölle 28.2. luovuttamaan selvitykseen
poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen, erityisesti
tietolähdetoiminnan, valtakunnallisesta yhdenmukaistamisesta.

Poliisin tiedonhankintaa koskevat pakkokeino- ja poliisilain muutokset
astuivat voimaan 1.1.2014. Eduskunnan oikeusasiamiehelle nyt annetussa
kertomuksessa tiedonhankintaa ja sen valvontaa tarkastellaan kuitenkin
vielä vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments