Poliisihallitus yhtenäistää tietolähdetoimintaa ja sen valvontaa valtakunnallisesti

6.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on laatinut selvityksen sisäministeri Päivi Räsäselle Poliisihallituksen toimenpiteistä poliisin tietolähdetoiminnan ja sen valvonnan kehittämiseksi

Selvitys liittyy käynnissä olevaan Helsingin huumepoliisin eräisiin virkamiehiin kohdistuvaan esitutkintakokonaisuuteen.

Poliisiylijohtajan
selvityksessä todetaan, ettei suoritettujen laillisuustarkastusten
perusteella tietolähdetoiminnassa ole viime vuosina havaittu
lainvastaisuuksia. Yksiköiden välillä on kuitenkin havaittu
eroavaisuuksia tietolähteiden rekisteröinnin osalta.

– Salaisten
pakkokeinojen käyttö, erityisesti tietolähdetoimintaan liittyvät
järjestelyt, saatetaan yhdenmukaisiksi koko valtakunnassa.

Poliisihallituksessa
on käynnistetty useita eri toimenpiteitä ja selvityksiä poliisin
harjoittaman tietolähdetoiminnan prosessien ja valvonnan kehittämiseksi.
Käytännöt yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti 1.7.2014 mennessä,
toteaa Mikko Paatero tietolähdetoimintaa koskevassa selvityksessä.


Yksiköiden välisiä eroavaisuuksia rekisteröityjen tietolähteiden
määrässä selittävät osaltaan erilaiset painotukset salaisten
pakkokeinojen käytössä.

Laitoskohtaisesti tietolähdetoimintaan on
käytössä myös erilaiset voimavarat. Eroavaisuuksia on lisäksi ollut
myös rekisteröintivelvollisuuksien kriteerien yksittäistapausten
tulkinnassa, Paatero toteaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments