Poliisi: Tilasto liikennejuopumustutkimuksista vuonna 2013

18.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutokset aiempien vuosien tutkimustuloksiin ovat normaalin vaihteluvälin puitteissa. Vain tarkkuusalkometritutkimusten määrässä on lievää laskua useammalta vuodelta

Tilastot kattavat ne alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimukset, jotka on tehty verinäytteistä sekä ne alkoholipitoisuustutkimukset, jotka on tehty tarkkuusalkometrillä hengitysilmanäytteistä.
Verinäytteistä tutkittavaksi tulleita tapauksia oli yhteensä 11 014 kpl.
Näytteistä on tutkittu pyyntöjen mukaisesti verenalkoholipitoisuus 7
627 tapauksessa ja huumaus- ja lääkeaineet 4 500 tapauksessa. Lisäksi 1
897 tapauksessa on tutkittu ns. alkoholin jälkinauttiminen.

Verenalkoholin
osalta 90,2 %:ssa tapauksista tulos ylitti rangaistavuuden rajan 0,5 ‰.
Huumaus- ja lääkeaineiden osalta 92,0 %:a tapauksista oli positiivisia,
ts. näytteestä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.
Yhteiskäyttötapauksia eli tapauksia joista on tutkittu sekä alkoholi
että huumaus- ja lääkeaineet on ollut kaikkiaan 1 202 kappaletta. Näistä
82,4 % oli positiivisia huumaus- tai lääkeaineiden osalta ja 65,0 %:ssa
tapauksista verenalkoholipitoisuus ylitti rangaistavuuden rajan 0,5 ‰.

Huumaus-
ja lääkeainetutkimuksissa bentsodiatsepiinejä todettiin 63,8 %:ssa
tapauksista ja vastaavasti amfetamiineja 50,5 %:ssa ja kannabista 33,8
%:ssa tapauksista.

Tarkkuusalkometrillä suoritettuja
hengitysilman alkoholipitoisuustutkimuksia oli yhteensä 9 262 kpl.
Hengitysilmanäytteiden osalta 87,6 %:ssa tapauksista tulos ylitti
rangaistavuuden rajan 0,22 mg/L. Hengitysilmanäytteiden tilastojen lähde
on poliisin valtakunnallinen tulostietojärjestelmä Polstat.
Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments