OM: Työryhmä tarkistamaan luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännöksiä

3.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena on, että säännökset kattaisivat nykyistä paremmin huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelun ja rikosten suunnitelmallisuuden

Työryhmä selvittää tarvetta säätää rikoslakiin uusi törkeää
luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta
ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Yksittäiset rikokset voivat
kuitenkin käytännössä kohdistua useisiin eläin- tai kasvilajeihin,
osoittaa huomattavaa suunnitelmallisuutta ja olla luonteeltaan
kansainvälisiä.

Työryhmän tehtävänä on myös tarkistaa perusteita,
joiden täyttyessä ympäristön turmelemista pidetään törkeänä. Ympäristön
turmelemisrikos on usein luonteeltaan talousrikos, jossa rikoksentekijä
yrittää saavuttaa taloudellista hyötyä lainsäädännön asettamia
velvoitteita laiminlyömällä. Nykyiset törkeän teon arviointiperusteet
eivät ilmennä velvoitteiden laiminlyönnin tai taloudellisen hyödyn
tavoittelun laajuutta.

Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.


Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments