OM: Rikos- ja riita-asioiden käsittely muuttuu vähitellen sähköiseksi – Tietojärjestelmän toimittaja valittu

13.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Accenture Oy on valittu syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankkihankkeeseen (AIPA) kuuluvan tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toimintojen toteuttajaksi

Accenture toimii myös järjestelmäintegraattorina, joten se vastaa
siitä, että eri kokonaisuuksina rakennettavan järjestelmän osat toimivat
saumatta yhteen.

Aineistopankin käyttöönotto alkaa rikosasioista. Käräjäoikeudet
ryhtyvät vuoden 2015 loppupuolella käsittelemään sähköisesti
vangitsemisasioita ja muita pakkokeinoasioita. Samaan aikaan
syyttäjänvirastoissa otetaan käyttöön AIPA:n toiminnallisuudet, jotka
perustuvat uuteen sakon ja rikesakon määräämisestä annettuun lakiin. Ne
korvaavat kumoutuvaan rangaistusmääräysmenettelylakiin perustuvat
syyttäjän rangaistusmääräyssovelluksen toiminnot.

Uudessa
järjestelmässä asiat tulevat vireille sähköisesti ja ne käsitellään
loppuun asti sähköisesti. Esimerkiksi esitutkinta-aineisto saadaan
suoraan poliisin tietojärjestelmästä.

Aineistopankkihanke etenee
vaiheittain. Tavoitteena on, että järjestelmä on kokonaisuudessaan
käytössä vuoden 2018 aikana. Silloin paitsi rikos-, myös riita- ja
hakemusasiat hoidetaan käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja
korkeimmassa oikeudessa sähköisesti. Syyttäjälaitos siirtyy kokonaan
rikosasioiden sähköiseen käsittelyyn jo ennen vuotta 2018. Myös
sähköistä asiakaspalvelua lisätään. Asianajajille ja muille asiamiehille
sekä yksityisille asianosaisille rakennetaan oma sähköinen
asiointiportaali.

Aineistopankkihankkeeseen kuuluva
tietojärjestelmän kehittäminen on yksittäisenä tietojärjestelmähankkeena
oikeushallinnon historian suurin. Koko aineistopankkihankkeen
rahoitukseen on valtion tämän vuoden talousarviossa varattu 8,5
miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan hankkeen arvioidaan maksavan noin 34
miljoonaa euroa. Hanke sisältyy pääministeri Kataisen hallituksen
hallitusohjelmaan.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola
korostaa, että AIPA on ennen muuta kehittämishanke, joka on tarkoitettu
tehostamaan toimintaa ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä yleisissä
tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa. – Tarve muuttaa työmenetelmiä
ja toimintatapoja otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa. Henkilöstö
onkin ollut siinä mukana alusta asti.

– Hanke toteutetaan
käyttäjien ehdoilla ja heidän tarpeistaan lähtien. Hankkeeseen kuuluvan
tietojärjestelmän helppokäyttöisyys on yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Helppokäyttöinen ja käyttäjän työtä hyvin tukeva tietojärjestelmä on
olennainen edellytys tehokkaalle työskentelylle.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments