OM: Hovi- ja hallinto-oikeusverkosto muuttuu huhtikuun alusta

20.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, kun hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistus toteutuu huhtikuun alusta

Kouvolan hovioikeus ja Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus
yhdistyvät uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi, jonka sijaintipaikka on
Kuopio. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistyvät uudeksi
Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi sijaintipaikkanaan Kuopio. Yhdistyvä
Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeus sijoittuu Ouluun. Se on nimeltään
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Yhdistämisten tavoitteena on
vahvistaa tuomioistuinverkostoa niin, että oikeusturva voidaan taata
muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa. Nykyinen hovioikeusverkosto on
peräisin 1970-luvun lopulta, jolloin hovioikeuksiin saapuneiden asioiden
määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi. Nykyinen hallinto-oikeusverkosto
on rakennettu vasta runsaat kymmenen vuotta sitten. Tuomioistuinten
toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut tässä ajassa paljon.

Hovioikeuksien
asiamääriä tasataan myös tuomiopiirimuutoksilla. Huhtikuun alusta
Kainuun käräjäoikeus siirtyy Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä
Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin. Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeus
siirtyy Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin, kun se on tähän asti
kuulunut Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin.

Hallinto-oikeuksien
asiamäärien tasaamiseksi ja saman aluehallintoviranomaisen asioiden
ohjautumiseksi samaan hallinto-oikeuteen Kouvolan hallinto-oikeuden
tuomiopiiriin tähän asti kuulunut Päijät-Hämeen maakunta siirtyy
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.


Kouvolaan ja Rovaniemelle jäävät pysyvät istuntopaikat

Asioiden
käsittely hovi- ja hallinto-oikeuksissa on pääkäsittelyjä ja suullisia
käsittelyjä lukuun ottamatta kirjallista. Itä-Suomen hovioikeus
järjestää jatkossakin pääkäsittelyjä myös Kouvolassa, jonne jää pysyvä
istuntopaikka. Hallinto-oikeuksilla puolestaan on pysyvät istuntopaikat
myös Kouvolassa ja Rovaniemellä suullisten käsittelyjen järjestämiseksi.

Pysyvillä istuntopaikoilla ei ole tuomioistuinten kansliaa eikä
henkilökuntaa, vaan tuomioistuimet järjestävät niissä tarvittaessa
pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä. Tästä poiketen Itä-Suomen
hovioikeudella on siirtymäkautena – enintään vuoden 2016 loppuun –
Kouvolassa henkilöstöä siellä järjestettävien pääkäsittelyjen
hoitamiseksi.

Kouvolan hovioikeudesta sekä Kouvolan ja Rovaniemen
hallinto-oikeuksista osa henkilöstöä siirtyy uusiin yhdistettyihin
tuomioistuimiin Kuopioon ja Ouluun, osa on siirtymässä tai jo siirtynyt
muihin tuomioistuimiin eri paikkakunnilla sekä useiden eri viranomaisten
palvelukseen. Kouvolan hallinto-oikeudesta kahdeksan työntekijää
siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaikkiaan nyt toteutuva
rakenneuudistus koski lähes sataa virkamiestä niissä tuomioistuimissa,
joiden toiminta lakkaa huhtikuun alusta.

Hovioikeuspaikkakuntia
ovat jatkossa Kuopion ja Rovaniemen lisäksi Helsinki, Turku ja Vaasa.
Hallinto-oikeus on Kuopion ja Oulun lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa,
Turussa ja Vaasassa. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii
Maarianhaminassa käräjäoikeuden yhteydessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments