OM: Arviomuistio liiketoimintakiellon tehostamisesta lausunnolle

25.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on laadittu muistio, jossa arvioidaan liiketoimintakiellosta annetun lain uudistamistarpeita

Taustalla on
hallitusohjelma sekä valtioneuvoston harmaan talouden ja
talousrikollisuuden torjuntaohjelma. Kummassakin edellytetään
toimenpiteitä liiketoimintakiellon tehostamiseksi. Myös mahdollisuudet
saattaa liiketoimintakiellossa olevat henkilöt erilliseen internetissä
julkaistavaan rekisteriin halutaan ohjelmissa selvittää.

Liiketoimintakiellon käyttö on lisääntynyt merkittävästi verrattuna
esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta vähentynyt
aivan viime vuosina. Muistiossa arvioidaan muun muassa sitä, tulisiko
valvonta- ja esitutkintaviranomaisten oikeuksia tutkia
liiketoimintakiellon edellytyksiä laajentaa tai lain tasolla vahvistaa.

Liiketoimintakieltorekisteriä
ylläpitää Oikeusrekisterikeskus. Rekisterin tiedot ovat julkisia ja
jokaisella on oikeus saada siitä otteita. Muistiossa arvioidaan
nykyjärjestelmän toimivuutta ja internetrekisteriin liittyviä ongelmia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments