Maksuvaran kohdentaminen vakuusvelkaan ei tarkoittanut, että maksuvelvollisuus olisi kokonaan poistettu

24.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:16

Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuohjelman kesto

Velallisella oli maksuvaraa, joka maksuohjelmassa osoitettiin kokonaan
vakuusvelkaosuuden maksamiseen. Tavallisille veloille ei maksuohjelmassa
kertynyt suorituksia. Korkeimman oikeuden ratkaisussa lausutuilla
perusteilla katsottiin, ettei velallisen maksuvelvollisuutta ollut
maksuohjelmassa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n 4
momentissa tarkoitetulla tavalla kokonaan poistettu. Maksuohjelman
kestoksi määrättiin tavallisten velkojen osalta pääsäännön mukaisesti
kolme vuotta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments