Maahanmuuttovirasto: Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden asema vahvistuu

27.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto kehittää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa Euroopan eri maiden välillä

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu vastuunmäärittämisasetus
(ns. Dublin-asetus) velvoittaa eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään
osallistuvat maat vaihtamaan tietoa aiempaa kattavammin.

Vastaisuudessa esimerkiksi alaikäisen ilman huoltajaa olevan
turvapaikanhakijan erityistilanne pitää huomioida entistä tarkemmin
siinä vaiheessa kun selvitetään, mikä maa on vastuussa
turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Maahanmuuttovirasto on aloittanut tiedonvaihdon kehittämistä varten
Dublin-tietokeskus–hankkeen. Hanke saa Euroopan pakolaisrahaston tukea.

Parempi tiedonkulku hyödyttää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia

Tiedonvaihdon kehittäminen tiivistää turvapaikkahakemusten kanssa
tekemisissä olevien viranomaisten yhteistyötä. Samalla se nopeuttaa
turvapaikkahakemusten käsittelyä ja parantaa turvapaikkamenettelyn
laatua.

Uusi asetus huomioi erityisesti ilman huoltajaa olevat alaikäiset
turvapaikanhakijat sekä raskauden, vastasyntyneen lapsen, vakavan
sairauden, vammaisuuden tai korkean iän vuoksi riippuvuussuhteessa
olevat henkilöt.

Kun tieto kulkee viranomaisten välillä tehokkaammin, haavoittuvassa
asemassa olevien henkilöiden tarpeet tulevat huomioiduksi paremmin.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikköön perustetaan yhteyspiste

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikköön perustetaan kansallinen
yhteyspiste, joka vastaa kaikesta vastuunmäärittämisasetuksen
soveltamiseen liittyvästä tiedonvaihdosta Suomessa.

Yhteyspiste myös koordinoi tiedonhankintaa ja välitystä Suomessa.
Turvapaikkamenettelyyn osallistuville viranomaisille luodaan tietojen
toimittamiseen selkeä kansallinen toimintamalli, jolla varmistetaan,
että tietokeskus saa tarvittavat tiedot oikea-aikaisesti ja uudet
tiedonvaihtovelvoitteet toteutetaan vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments