Liikenne- ja viestintäministeriö:Tiedonvaihto liikennerikkomuksista paranee EU-maiden välillä

27.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää vahvistettavaksi tieliikennelain muutosta, joka parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Laki tulee voimaan 14. huhtikuuta 2014

Poliisi voi lähettää toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon
omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle ilmoituksen
esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomisesta, rattijuoppoudesta tai
punaisia päin ajamisesta.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot muun
muassa tekopaikasta ja -ajasta, ajoneuvosta ja mahdollisesti seuraavasta
rangaistuksesta. Ilmoitus on tehtävä sillä kielellä, joka on ajoneuvon
rekisteriasiakirjassa tai joka on joku kyseisen valtion virallisista
kielistä.

Lakimuutoksella halutaan varmistaa liikennerikosten ja
-rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty
ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa
rikos tai rikkomus on tehty.
Tiedonvaihto toteutetaan yhteisen Eucaris-tietojärjestelmän avulla.

Liikennerikosten
ja -rikkomusten kansainvälinen tiedonvaihto on aiemminkin ollut
mahdollista Euroopan unionissa. Suomen tieliikennelakiin ja
ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin tehdyillä muutoksilla
parannetaan tiedonvaihtoa ja henkilötietojen käsittelyä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments