Lievä päihtymystila ei ollut valvontarangaistuksen ehtojen törkeää rikkomista

19.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:12

Rangaistuksen määrääminen – Valvontarangaistus – Muuntaminen vankeudeksi – Törkeä velvollisuuksien rikkominen

Valvontarangaistukseen tuomittu A oli rangaistuksen täytäntöönpanon
aikana käyttänyt alkoholia niin, että hänen hengitysilmansa
alkoholipitoisuus oli ollut puhalluskokeessa 0,54 promillea. A:n
verraten lievä päihtymystila ja muut rikkomukseen liittyneet seikat
huomioon ottaen katsottiin, että valvontarangaistukseen liittyvän
päihteettömyysvelvoitteen rikkomista ei ollut pidettävä
valvontarangaistuksesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla
törkeänä. Vaatimus valvontarangaistuksen muuntamisesta vankeudeksi
hylättiin.

KKO:2014:12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments