KKO: Tuomari ei voi hakea virheellisen ratkaisunsa purkamista syytetyn vahingoksi

7.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:10

Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Muutoksenhakuoikeus

Käräjäoikeus oli käräjätuomari A:n toimiessa sen puheenjohtajana
tuominnut vastaajan laissa säädettyä vähimmäisrangaistusta alhaisempaan
rangaistukseen. A:n hakemus tuomion purkamisesta vastaajan vahingoksi
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 §:n 1 momentin nojalla jätettiin
tutkimatta. (Ään.)

Vahvennettu jaosto

Oikeuskanslerin ratkaisu

jossa kyseinen käräjätuomari sai huomautuksen vastaisen varalle ja kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitettiin velvollisuuteen hakea muutosta virheellisen ratkaisun johdosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments