KKO palauti asian Vakuutusoikeuteen suulliseen käsittelyyn syy-yhteyden selvittämiseksi

5.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:8
Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys
Oikeudenkäyntimenettely – Suullinen käsittely

A oli joutunut 12.12.2008 työssään auto-onnettomuuteen, jonka
johdosta vakuutusyhtiö oli suorittanut hänelle tapaturmavakuutuslain
mukaista korvausta muun muassa lievästä aivovammasta ja niskan
retkahdusvammasta johtuneesta työkyvyttömyydestä 8.2.2009 saakka. Tämän
jälkeen A oli palannut työhön, mutta hän oli jäänyt 1.1.2010 uudelleen
sairauslomalle kognitiivisen oireiston ja muistivaikeuksien johdosta.
Kysymys näiden neuropsykologisten oireiden syy-yhteydestä 12.12.2008
sattuneeseen tapaturmaan sekä suullisen käsittelyn tarpeesta sanotun
syy-yhteyskysymyksen ratkaisemiseksi.

Ks. KKO:2003:35

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments