Keskusrikospoliisi:Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2013-2014 ja tilastot vuosilta 2009-2013

7.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten ja näistä etenkin törkeiden huumausainerikosten määrät nousivat vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna

Huumausainerikoksia kirjattiin kaikkiaan 22 636 kappaletta, joista yli
puolet (12 738) oli käyttörikoksia. Törkeitä huumausainerikoksia
kirjattiin 1 238. Huumausaineiden takavarikkomäärissä näkyy selvänä
trendinä kannabiksen viljelyn lisääntyminen.

Suomen
huumausainemarkkinoilla suosituimpia aineita ovat vuodesta toiseen
olleet kannabistuotteet, amfetamiini, Subutex, ekstaasi ja erilaiset
huumelääkevalmisteet.

Takavarikkomäärät vaihtelevat

Kannabiskasveja
takavarikoitiin viime vuonna jälleen enemmän kuin koskaan, noin 23 000
kappaletta. Kasvu johtuu paitsi kasvatuksen suosion lisääntymisestä,
myös siitä, että viranomaiset paljastavat viljelmiä entistä
tehokkaammin. Kannabiksen kasvatus on vielä pääosin pienimuotoista,
mutta yhä suurempi osa siitä on ammattimaista viljelyä. Suomessa on
paljastunut muutama asiantuntevasti toteutettu yli 500 kasvin
kasvattamo. Vuonna 2013 paljastui kaksi viljelmää, joissa kasvatettiin
kerrallaan yli 1 000 kannabiskasvia.

Synteettisistä huumausaineista amfetamiinia takavarikoitiin
84 kiloa, mikä on aiempia vuosia vähemmän. Tutkinta- ja
tiedustelutietojen mukaan amfetamiinia kuitenkin salakuljetetaan Suomeen
useiden kymmenien kilojen kertaerissä. Tammikuun lopussa 2014 kahden
bulgarialaisen naiskuriirin autosta takavarikoitiin tullin toimesta
peräti 54 kiloa amfetamiinia, mikä kertoo aineen suosiosta Suomen
huumausainemarkkinoilla. Ekstaasia takavarikoitiin
viisinkertainen määrä toissa vuoteen verrattuna eli lähes 121 600
tablettia, joka on vuodesta 1967 alkaneen huumausaineiden
takavarikointitilastoinnin suurin määrä. Viimeisten vuosien aikana LSD:tä
on takavarikoitu noin tuhatkunta lappua vuosittain. Vuonna 2013
LSD-lappuja takavarikoitiin jopa lähes 4 000, joka on suurin määrä
kymmenen vuoden tilastointijaksolla.

Subutex on säilyttänyt
paikkansa heroiinin korvikkeena Suomen laittomilla markkinoilla. Viime
vuonna Subutexiä ja muita buprenorfiinivalmisteita takavarikoitiin noin
37 000 tablettia. Heroiinia on viime vuosina takavarikoitu vain hyvin
pieniä määriä.

Epäiltyjen henkilöiden määrä kasvanut

Kaikista
huumausainerikoksista epäiltyjen yhteismäärä, 21 625, lisääntyi
edellisvuodesta. Huumausainerikoksista epäiltyjen eri henkilöiden määrä
oli 7 206, sillä sama henkilö voi olla epäiltynä useista rikoksista.
Törkeistä huumausainerikoksista epäiltiin 818 eri henkilöä.

Viiden
vuoden tarkastelujaksolla vuodesta 2009 lähtien on pienistä
vuosivaihteluista huolimatta todettavissa huumausainerikoksista
epäiltyjen määrän lisääntyneen. Kaikista huumausainerikoksista
epäiltyjen eri henkilöiden lukumäärä vuonna 2013 oli lähes 29 prosenttia
suurempi ja törkeästä huumausainerikoksesta epäiltyjen määrä noin 43
prosenttia suurempi kuin vuonna 2009.

Viranomaisten tietoon
tulleiden törkeiden huumausainerikosten lukumäärä ja sen myötä niistä
epäiltyjen määrä voivat vuosittain vaihdella suurestikin, koska
tilastointi seuraa vakavimpaan huumausainerikollisuuteen kohdistuvien
tutkintaoperaatioiden etenemistä.

Ulkomaalaisten osuus huomattava törkeissä huumerikoksissa

Huumausainerikollisuudella
on vahvat rajat ylittävät kansainväliset kytkennät. Ulkomaalaisten
epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa on viime vuosina ollut
huomattava. Vuonna 2013 törkeän huumausainerikoksen tekijöiksi
epäillyistä 38 prosenttia oli ulkomaalaisia. Perinteisesti suurimpina
ryhminä ulkomaalaisten joukossa ovat olleet virolaiset ja
venäläiset/vironvenäläiset epäillyt.

Kaiken kaikkiaan epäiltyjen
kansallisuusjakauma on entisestään moninaistunut. Suomen markkinoilla
suomalaiset rikoksentekijät yleensä huolehtivat huumeiden
vastaanottamisesta ja jakelusta Suomessa, ulkomaalaiset toimivat
maahantuojina ja salakuljettajina.

Suurin osa huumausaineista
tulee Suomen markkinoille hyvin vaihtelevia reittejä etenkin etel
ästä ja lännestä. Pääosa täällä esiintyvästä amfetamiinista on nykyään
lähtöisin Länsi-Euroopasta, josta sitä salakuljetetaan muun muassa
Baltian maiden kautta Suomeen. Hasista tuodaan Suomeen Marokosta,
Espanjan, Alankomaiden tai Saksan kautta sekä edelleen joko meriteitse
tai Pohjoismaiden tai Baltian maiden kautta.

Kansainvälistyminen lisääntyy edelleen

Virolaisrikollisten
rooli rajat ylittävässä huumausainerikollisuudessa pysyy Suomen
kannalta merkittävänä, mutta muutkin kansallisuudet vahvistavat
asemiaan. Myös suomalaisrikolliset itse ovat kansainvälisessä
huumekaupassa yhä aktiivisempia. Rikollisilla moottoripyöräjengeillä on
merkittävä asema laittomien aineiden välittäjinä ja jakelijoina
suurimittaisen tuonnin keskuksista Länsi-Euroopasta ja Baltiasta Suomen
markkinoille.

Rikolliset organisoivat toimintansa
projektimaisesti ja monialaisesti, eikä välikäsien kiinni jäämisestä
koidu rikollista toimintaa juurikaan vahingoittavia tappioita.
Rikostorjunnan vaikuttavuuden kannalta on olennaista päästä käsiksi myös
ulkomailta toimiviin organisaatioihin ja näiden hankkimaan
rikoshyötyyn. Tämä edellyttää saumatonta ja monialaista
viranomaisyhteistyötä rikostorjunnassa ja kansainvälisten
rikostorjuntainstrumenttien tehokasta hyödyntämistä ja kehittämistä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments