Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta

5.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita

Pohjoismaat Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyyttä
mitattaessa melko samalla tasolla, noin 30 prosenttia naisista oli
kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kaikkien
EU:n jäsenvaltioiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22 prosenttia.

– Kaikki tutkimukset osoittavat, että naisiin kohdistuva väkivalta
Suomessa on aivan liian yleistä. Selkeä tavoitteemme pitää olla
väkivallan vähentäminen niin, että tulevaisuudessa olemme niiden
EU-maitten joukossa jossa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy
vähemmän, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan vain noin 10 prosenttia kumppanin
naiseen kohdistamasta väkivallasta tuli Suomessa viranomaisten tietoon.
Vastaava luku koko EU:n tasolla oli 20 prosenttia.


Ilmoittamiskynnys on siis edelleen liian korkea, vaikka nykyisin
suomalaiset uskaltavatkin puhua aikaisemmin häpeälliseksi ja
yksityiseksi mielletystä asiasta. Tarvitsemme perustavanlaatuisen
asennemuutoksen yhteiskunnassamme. Erityisesti poikien ja nuorten
miesten kommunikointi- ja konfliktinratkaisutaitoihin on panostettava,
ministeri Henriksson painottaa.

Ministeri Henriksson keskusteli
Brysselissä oikeusministerikokouksen yhteydessä tutkimuksesta myös
Euroopan perusoikeusviraston johtajan Morten Kjaerumin kanssa.

Totesimme yhdessä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkauksia
ilmenee enenevässä määrin myös kodin ulkopuolella esimerkiksi
työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Suomen lainsäädännössä on
viime vuosina toteutettu lukuisia rikoslain muutoksia, jotka tähtäävät
naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen.

Vuonna 2011 tehty
muutos, jolla perhesuhteessa tapahtunut lievä pahoinpitely muutettiin
virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi, on osoittautunut toimivaksi.
Se on kasvattanut poliisin tietoon tulleiden rikosten osuutta ja
tehostanut rikosvastuun toteutumista. Lisäksi seksuaalirikosten
rangaistuksia ankaroitettiin merkittävästi vuonna 2011 ja näiden
rikosten vanhentumisaikoja pidennettiin.

Kuluvan vuoden alussa
tuli voimaan vainoamista koskeva rangaistussäännös. Parhaillaan on
vireillä lainmuutos, jonka myötä muun muassa lisättäisiin rikoslakiin
uusi rangaistussäännös seksuaalisesta häirinnästä.

Lisätietoa 

Euroopan unionin perusoikeusviraston tiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments