EU:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 17 artiklan ja suhteellisuusperiaatteen tulkintaa.

7.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansallinen säännöstö, jonka mukaan kaikki maisemansuojelualueella sijaitsevan omaisuuden omistajan suorittamat muutokset edellyttävät ennakkolupaa – Velvollisuus purkaa rakennus siinä tapauksessa, että lupaa ei ole, vaikka omistaja osoittaisi jälkikäteen, ettei suoritettu muutos ole maisemansuojelullisten arvojen vastainen

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
Unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa
vastata Tribunale amministrativo regionale per la Sicilian (Italia)
esittämään kysymykseen.

Linkki asiaan C-206/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments