Eduskunnan kirjasto: Velkajärjestelylain uudistusta koskeva hanke on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

27.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Velkajärjestelyn käyttöä halutaan lisätä ja menettelyä yksinkertaistaa. Muutosten on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2015 alusta

Asiaa valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 21.11.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa kevään aikana.

Uudistuksessa muun muassa parannetaan yksityisten elinkeinon- ja
ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn ja mahdollistetaan
yksityistalouden velkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjestely
velkajärjestelyssä. Työttömien ja erityisesti työttömien nuorten pääsyä
velkajärjestelyyn halutaan nopeuttaa.

Lisäsuoritusvelvollisuutta
koskevia säännöksiä tarkistetaan. Menettelyä tuomioistuimessa
yksinkertaistetaan ja siirrytään pääsääntöisesti sähköpostitse
tapahtuviin tiedoksiantoihin. Lakiin otettaisiin säännökset
maksuohjelman vahvistamisesta yksinkertaistetussa menettelyssä velkojien
enemmistön suostumuksella.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments