Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio peräkkäisiä perhevapaita koskevassa asiassa

12.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 13. helmikuuta tuomion työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön yhdistetyissä asioissa C-512/11 ja C-513/11

Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan
äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle
äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden
vastainen.

Suomi on katsonut, että raskaussuojeludirektiivi, tasa-arvodirektiivi
ja vanhempainlomadirektiivi mahdollistavat sellaiset työehtosopimuksen
määräykset tai niiden tulkinnat, joiden mukaan palkattomalta
hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle ei makseta
työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa.

Lisätietoa

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen
verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden
antamispäivänä.

Linkki asioihin C-512/11 ja C-513/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments