Väitöstutkimus oikeustulkkauksesta Tampereen yliopistolta

20.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tulkattavan puheenvuoron pituus vaikuttaa tulkkauksessa tapahtuviin poistoihin; puheenvuoron pidentyessä poistojen suhteellinen määrä lisääntyy.

Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäynnissä – saavuttamaton ihanne

FM Nina Isolahden väitöstutkimuksen keskiössä on oikeustulkkauksen
tarkkuus. Oikeustulkilta vaaditaan lähtökohtaisesti äärimmäistä
tarkkuutta. On tärkeää, että tulkki välittää kielestä toiseen paitsi
tärkeimmän ydininformaation, myös hyvin tarkasti kaiken
yksityiskohtaisen informaation, tunnetilojen ja epäröinnin ilmaisut,
puheen rakenteelliset ominaisuudet sekä puhetavan ominaispiirteet.

Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäynnissä – saavuttamaton ihanne

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments