SM: Urheilutilaisuuksien porttikiellolle kannatusta poliisilta ja tapahtumajärjestäjiltä

19.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle raportin, jossa selvitetään häiriökäyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja miten turvallisuutta tulisi yleisötilaisuuksissa parantaa

Raportista käy ilmi, että poliisilaitokset, jalkapallon sekä
jääkiekon huippusarjat näkevät nykyisessä turvallisuustilanteessa
selkeän tarpeen porttikieltojärjestelmälle ja häiriökäyttäytyjien
rekisteröimiselle.

Porttikiellolla tarkoitetaan sitä, että henkilölle voidaan antaa
pääsykielto urheilutapahtumaan, jos on olemassa perusteltu riski siitä,
että henkilö syyllistyy tapahtuman aikana rikokseen ja häiritsee
tapahtuman turvallisuutta. Urheilutapahtumissa häiriökäyttäytyminen
ilmenee muun muassa pyroteknisten tuotteiden käyttämisenä,
väkivaltaisena käytöksenä, esineiden heittelynä, kentälle ryntäämisenä
ja rasistisena käytöksenä.

Jääkiekon SM-liigaa seuraa vuosittain noin 2.4 miljoonaa ja jalkapallon
Veikkausliigaa noin 450 000 katsojaa. Raportissa todetaankin, että
häiriötilanteet asettavat vaaraan tekijöiden ja kohteiden lisäksi myös
suuria määriä sivullisia. Yksittäisten henkilöiden väkivaltaisen
käyttäytymisen lisäksi Suomessa on myös useita esimerkkejä
kannattajajoukkojen sopimista ja järjestämistä joukkotappeluista
jalkapallon- ja jääkiekon ottelutapahtumien yhteydessä.

Monissa EU-maissa porttikieltojärjestelmä käytössä

Suomi on ratifioinut eurooppalaisen yleissopimuksen koskien katsojien
väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa.
Yleissopimuksen mukaisesti tapahtumissa on huolehdittava siitä, että
väkivaltaan tai muihin rikollisiin tekoihin syyllistyneet tunnistetaan
ja asetetaan syytteeseen lain mukaan. Yleisötilaisuuksien
turvallisuudesta huolehtiminen on tilaisuuksien järjestäjien vastuulla.

Sisäministeriö teki vuonna 2009 selvityksen porttikielloista Euroopan
neuvoston jäsenmaissa. Selvitykseen vastasi 28 jäsenmaata. Vastanneista
maista 23 ilmoitti, että heillä on käytössään porttikieltojärjestelmä.
Porttikieltojen pituudet vaihtelivat 15 päivästä elinikäiseen
porttikieltoon. Lisäksi porttikieltojen rikkomisen rangaistuskäytäntö
vaihteli sakkorangaistuksesta vankeusrangaistukseen.

Häiritsevästä käytöksestä seuraisi rangaistus

Raportin laatineessa työryhmässä on ollut edustaja sisäministeriön
lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Poliisihallituksesta, Suomen
palloliitosta ja jääkiekon SM-liigasta. Niin poliisille kuin jalkapallon
ja jääkiekon seuratoimijoille tehdyn kattavan kyselyn perusteella
ilmenee, että nykyisessä turvallisuustilanteessa nähdään selkeä tarve
porttikieltojärjestelmälle sekä häiriökäyttäytyjien rekisteröimiselle.
Poliisilaitosten osalta noin 90 prosenttia vastaajista ja
tapahtumajärjestäjien osalta yli 70 prosenttia kannatti
porttikieltojärjestelmän luomista.

Työryhmä ehdottaa porttikieltojärjestelmää, joka ei perustuisi
erilliselle lainsäädännölle vaan järjestelmän perusteet luotaisiin
sopimusvapauden puitteissa. Porttikieltojärjestelmä voitaisiin perustaa
jonkin urheilun kattojärjestön alaisuuteen. Siihen voisivat liittyä
kaikki ne lajijärjestöt, jotka katsovat tarpeelliseksi ottaa
järjestelmän käyttöönsä. Näiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin
osallistuvat katsojat sitoutuisivat noudattamaan järjestäjän
määrittelemiä käyttäytymissääntöjä. Henkilölle, joka ei sääntöjä
noudata, voitaisiin asettaa porttikielto ko. järjestäjän tapahtumiin.

Nykyisestä lainsäädännöstä puuttuu rangaistussäännös, jolla voidaan
tehokkaasti puuttua esimerkiksi kentälle ryntäämiseen tai muunlaiseen
urheilutapahtuman häiritsemiseen. Porttikieltotyöryhmä esittää, että se
ministeriö, jonka vastuulle kyseessä oleva lainsäädäntö kuuluu,
käynnistäisi lainsäädäntöhankkeen, jossa tietyt teot
urheilutapahtumissa, säädettäisiin rangaistaviksi.

Porttikieltoraportin tausta

Sisäasiainministeriö asetti 13.11.2012 työryhmän yleisötilaisuuksien
porttikieltojärjestelmän tarpeellisuuden selvittämiseksi ja
arvioimiseksi. Työryhmän tehtävänä oli arvioida, onko Suomessa tarvetta
ja edellytyksiä yleisötilaisuuksia koskevalle
porttikieltojärjestelmälle.

Työryhmän asettamisen taustalla olivat myös jääkiekon SM-liigan vuonna
2009 sisäministeriölle laatima anomus rajoitettujen poliisivaltuuksien
saamiseksi liigassa toimiville turvallisuuspäälliköille sekä
kevätkaudella 2012 eduskunnassa tehdyt kaksi porttikieltojärjestelmään
liittynyttä kirjallista kysymystä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments