SM: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle

14.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö lähettää lausunnolle lakiesityksen, joka koskee ulkomaalaisten säilöönottoa. Esitykseen sisältyy kielto alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle

Ehdotetut lainsäädäntömuutokset liittyvät hallitusohjelman linjauksiin
ja niiden tavoitteena on yhtenäistää lainsoveltamiskäytäntöä säilöönoton
edellytysten osalta. Lausunnolle lähetettävässä hallituksen esityksen
luonnoksessa ehdotetaan, että ilman huoltajaa maassa olevien
turvapaikanhakijalasten säilöönotto kiellettäisiin ja lapsen säilöön
ottamista koskevaa sääntelyä myös täsmennettäisiin.

Esitys sisältää lisäksi säilöönottoa koskevia muutosehdotuksia, jotka
liittyvät EU:n vastaanottodirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.
Ulkomaalaislakia ehdotetaan täsmennettäväksi koskien säilöön ottamisen
edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle henkilölle ja säilöön
otetun sijoittamista.

Säilöönoton vaihtoehtona ilmoittautumisvelvollisuus

Ulkomaalaislaissa säädettyä ulkomaalaisen ilmoittautumisvelvollisuutta
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto
säilöön ottamiselle. Jatkossa henkilö voitaisiin määrätä ilmoittautumaan
määräajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen toimipisteen ohella
myös vastaanottokeskuksessa.

Esityksen mukaan ulkomaalaislakiin lisättäisiin myös mahdollisuus
järjestää säilössä pidon jatkamista koskeva käräjäoikeusistunto
videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa
käyttäen.

Lisätietoja lakihankkeesta ja lausunnolle lähetetystä ehdotuksesta löytyy sivulta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ulkomaalaisten_sailoonotto
Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan
lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvoston hankerekisterissä HARE:ssa
(www.hare.vn.fi/).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kesäkuussa 2014. Lainmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments