OM:Hovioikeuksien vuodessa 2011 käytössä olleeseen jatkokäsittelylupajärjestelmään ehdotetaan laajennusta

13.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin. Uudistus selkeyttäisi lupajärjestelmää ja edistäisi sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa

Jatkokäsittelylupajärjestelmä merkitsee, että kaikista käräjäoikeuden
päätöksistä voi valittaa edelleen hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa
täystutkintaan vain ne asiat, joille se on myöntänyt
jatkokäsittelyluvan.

Työryhmä ehdottaa, että kaikkien riita- ja
hakemusasioiden laajamittainen käsittely hovioikeudessa edellyttäisi
jatkokäsittelylupaa. Tavallisimpia hakemusasioita ovat esimerkiksi
maksukyvyttömyyteen ja ulosottoon liittyvät valitukset. Myös mm. lapsen
huoltoa, asumista ja elatusta koskevat asiat siirtyisivät
jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin.

Rikosasioissa syytetty
tarvitsisi työryhmän ehdotuksen mukaan jatkokäsittelyluvan, jos hänet on
tuomittu enintään 8 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tätä ankarammissa
rangaistuksissa syytetty ei tarvitsisi lupaa. Syyttäjä ja rikoksen uhri
tarvitsisivat aina jatkokäsittelyluvan hakiessaan muutosta
käräjäoikeuden tuomioon.

Nykyisin jatkokäsittelylupaa
edellytetään velkaa tai muuta rahasaamista koskevissa riita-asioissa,
joissa niin sanottu häviöarvo on korkeintaan 10 000 euroa. Häviöarvolla
tarkoitetaan erotusta asianosaisen hovioikeudessa esittämän vaatimuksen
ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä. Hakemusasioita jatkokäsittelylupa
ei nyt koske lainkaan.

Rikosasioissa syytetty tarvitsee nykyisin
jatkokäsittelyluvan, jos hänet on tuomittu enintään 4 kuukauden
vankeusrangaistukseen. Syyttäjä ja rikoksen uhri tarvitsevat luvan, jos
valitus koskee rikosta, josta rangaistus on sakkoa tai enintään 2 vuotta
vankeutta.


Jatkokäsittelylupajärjestelmä on toiminut hyvin

Kolme
vuotta voimassa ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä on toiminut hyvin
ja tuonut työn säästöä erityisesti rikosasioiden osalta.
Oikeusturvaongelmia ei ole ilmennyt.

Järjestelmän laajentamisella
voidaan nopealla aikataululla kehittää ja tehostaa oikeudenhoitoa.
Jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentaminen sisältyy
oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013-2025.

Hovioikeuksissa
vuonna 2012 ratkaistuista asioista noin viidesosassa ei myönnetty
jatkokäsittelylupaa. Ehdotettu järjestelmän laajentaminen voisi
työryhmän arvion mukaan kasvattaa kielteisten lupapäätösten osuuden noin
35 prosenttiin vuosittain ratkaistuista asioista.

Uudistuksen
myötä pääkäsittelyt vähenisivät, mikä voisi työryhmän mukaan merkitä
jopa 2 miljoonan euron säästöä ja noin 30 henkilötyövuoden asteittaista
vähentämistarvetta hovioikeuksissa. Osa vapautuvista henkilötyövuosista
tulisi siirtää käräjäoikeuksiin, sillä jatkokäsittelylupajärjestelmä
toimii laadukkaan käräjäoikeusprosessin varassa.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments