OM: Työryhmä selvittämään menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön tarkistamista

12.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkistaa menettämisseuraamuksia koskeva lainsäädäntö tulevan menettämisseuraamuksia koskevan EU:n direktiivin voimaansaattamiseksi

Työryhmä selvittää myös ns. käännetyn todistustaakan käyttöönottamista laajennetun rikoshyödyn menetetyksi tuomitsemisessa.

Menettämisseuraamuksilla tarkoitetaan omaisuuden, esimerkiksi
rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn, korvauksetonta menettämistä
valtiolle rikoksen johdosta.

Rikoshyödyn jäädyttämistä ja
menetetyksi tuomitsemista koskevalla EU:n direktiivillä on tarkoitus
luoda vähimmäissäännöt EU-lainsäädännöllä yhdenmukaistettuihin rikoksiin
liittyvästä menetetyksi tuomitsemisesta.

Vaikka Suomen
lainsäädäntö pääosin täyttää direktiivin vaatimukset, osa sen
määräyksistä edellyttää kuitenkin kansallisen lainsäädännön muuttamista.
Näin on etenkin kolmanteen osapuoleen kohdistuvan
menettämisseuraamuksen osalta.

Rikoshyödyn perinnässä
sovellettavan käännetyn todistustaakan selvittäminen on mainittu myös
hallitusohjelmassa osana harmaan talouden torjuntaa. Käännetty
todistustaakka tarkoittaa sitä, että rikoksesta epäillyn tulee todistaa
tietyn omaisuuden laillinen alkuperä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments