OM: Pidätettynä tai vangittuna olevien oikeusapua halutaan parantaa EU:ssa

7.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta sellaisille rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa eli ovat esimerkiksi pidätettyinä tai vangittuina

Tarkoituksena
on määrittää oikeusapua koskevat vähimmäisvaatimukset, joista sopimalla
helpotetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista
jäsenvaltioiden välillä.

Ehdotettua direktiiviä sovellettaisiin myös eurooppalaisen
pidätysmääräyksen kohteena olevien henkilöiden oikeuteen saada
oikeusapua rikosoikeudellisten menettelyjen eri vaiheissa. Ensivaiheen
oikeusapua tulisi saada heti vapaudenmenetyksen jälkeen ja ennen kuin
henkilöä kuulustellaan.

Suomen lainsäädännössä on
direktiiviehdotusta vastaavat säännökset epäillyn, syytetyn tai
pidätetyn oikeudesta oikeusapuun rikosoikeudellisen menettelyn aikana.

Valtioneuvosto
suhtautuu myönteisesti siihen, että unionin tasolla luodaan
vähimmäissäännöt koskien mm. epäiltyjen ja syytettyjen
oikeussuojatakeita. Ehdotuksen yksityiskohtia tulee kuitenkin vielä
harkita.

Direktiiviehdotus on osa EU:n komission
toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on vahvistaa oikeusturvaa
rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyen. Ehdotuksen käsittely
neuvoston työryhmässä ei ole vielä alkanut.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments