OM: Isyyslain uudistaminen. Lausuntotiivistelmä

27.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö vastaanotti 55 lausuntoa isyyslain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Isyyslain kokonaisuudistusta pidetään tarpeellisena, ja mietinnön päälinjoihin ja työryhmän ehdotuksiin ollaan pääosin tyytyväisiä

Isyysolettaman laajentaminen saa kannatusta, samoin isyyden
selvittämisen käyttöalan laajentaminen. Äidin vastustusoikeudesta
luopumista sekä kannatetaan että vastustetaan.

Ennakollisen
tunnustamisen mahdollisuus saa laajaa kannatusta. Osa pitää neuvolaa
oikeana tahona ennakollisen tunnustamisen vastaajanottajaksi, toiset
kyseenalaistavat ehdotuksen. Mahdollisuus tunnustaa isyys rajatuissa
tapauksissa lapsen kuoleman jälkeen saa laajaa kannatusta.

Isänä
itseään pitävän miehen kanneoikeuden laajentamista kannatetaan. Lisäksi
monet kannattavat isänä itseään pitävän miehen rajoitettua kanneoikeutta
äidin aviomiehen isyyden kumoamiseksi. Suuri osa lausunnonantajista
puoltaa ehdotusta, jonka mukaan lapsille, jotka ovat syntyneet ennen
nykyisen isyyslain voimaantuloa, annetaan kanneoikeus isyyden
vahvistamiseksi isyyslain voimaanpanolaissa asetetusta siirtymäajasta
riippumatta.

Monet puoltavat äitiyden määritelmän kirjaamista
lakiin. Monien mukaan lainsäädäntöä tulisi kehittää myös samaa
sukupuolta olevien parien vanhemmuuden osalta. Osa katsoo, että tulisi
edetä kohti vanhemmuuslakia.

Työryhmän mietinnön keskeisiä
ehdotuksia koskevaan kaikille avoimeen sähköiseen kyselyyn vastasi
yhteensä 203 henkilöä. Valtaosa kannattaa työryhmän ehdotuksia.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments