Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rikosuhrimaksulla turvataan tukipalvelut rikosten uhreille

6.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikosuhrimaksun käyttöönotolla voidaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan merkittävästi parantaa rikoksen uhrin asemaa tulevaisuudessa

Ministeri
kertoi uudistukseen liittyvän lainvalmistelutyön käynnistymisestä
Rikosuhripäivystyksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä  5.
helmikuuta.

– Vaikka rikoksen uhrin asemaa on viime vuosina pyritty parantamaan
monin eri tavoin, on vielä paljon tehtävää, jotta tarpeenmukaiset
tukipalvelut voidaan turvata uhreille yhdenvertaisina. Tukipalveluja
tarjoavien järjestöjen toiminnalle pysyvän rahoituksen puuttuminen ja
epävarmuus rahoituksen jatkuvuudesta muodostaa suuren ongelman.


Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että huolehdimme
niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea eniten. Rikosten
uhrit ovat yksi tällainen ryhmä, Henriksson painotti.


Rikosuhrimaksussa kyse on täysin uudenlaisesta rahoitusmallista, jossa
rikoksentekijä velvoitetaan osallistumaan uhrien tukipalveluiden
rahoittamiseen. Rikoksentekijältä perittävä maksu toimisi
rikosuhripalveluiden uutena tulonlähteenä ja sillä katettaisiin osa
tukipalveluiden kuluista, Henriksson totesi.

Hallitus päätti
viime syksynä rakennepoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä
turvakotien siirtämisestä valtion vastuulle vuoden 2015 alusta.


Vastuu turvakotipalvelujen rahoituksesta siirtyy valtiolle, mikä
toivoakseni takaa nykyistä paremmin sen, että turvakotiin pääseminen ei
ole riippuvaista yksittäisten kuntien taloudesta ja
ostopalvelupolitiikasta. Samassa yhteydessä turvakodeista tullaan
säätämään lailla, mikä sekin on huomattava parannus nykytilanteeseen,
Henriksson sanoi.


Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments