Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2013 turvapaikkaa haki suomesta 3 238 henkilöä

7.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrä pysyi vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuonna 2012. Yhteensä turvapaikanhakijoita tuli maahan 3 238, kun vuonna 2012 turvapaikkaa haki 3 129 henkilöä

Hakijoista 156 oli yksintulleita alaikäisiä, eli lähes saman verran
kuin vuonna 2012, jolloin ilman huoltajaa turvapaikkaa haki 167
alaikäistä.

Turvapaikanhakijoita tuli Suomeen vuonna 2013 pääosin samoista maista
kuin aikaisempina vuosina. Eniten hakijoita saapui Irakista (819
henkilöä; 2012: 837), Venäjältä (246 henkilöä; 2012: 226) ja Somaliasta
(217 henkilöä; 2012: 203).

Iranin ja Nigerian kansalaisten hakemusten määrä lisääntyi
edellisvuoteen verrattuna: Iranin kansalaisten jättämien hakemusten
määrä kasvoi 29 prosenttia (167 hakijaa; 2012: 129) ja Nigerian
kansalaisten 108 prosenttia (206 hakijaa; 2012: 99). Valtaosa Nigerian
kansalaisista saapuu toisista EU-maista, ja heidän hakemuksensa
ratkaistaan Dublin-prosessissa. Sen mukaan vastuu turvapaikkahakemuksen
käsittelystä kuuluu sille jäsenvaltiolle, jolla on ollut merkittävin
osuus siihen, että hakija on tullut EU:n alueelle.

Uusina kymmenen suurimman hakijaryhmän joukkoon nousivat Algerian (82
hakijaa) ja Marokon (76 hakijaa) kansalaiset, joiden hakemukset on
ratkaistu pääosin Dublin-prosessissa. Listalta poistuivat Bosnia ja
Hertsegovina sekä Serbia.

Vajaat puolet tehdyistä päätöksistä oli myönteisiä

Vuonna 2013 tehtiin päätös yhteensä 4 055 turvapaikanhakijalle.
Myönteisen päätöksen eli turvapaikan tai oleskeluluvan jollakin
perusteella sai 45 prosenttia päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista
(1 827 henkilöä). Vuonna 2012 myönteinen päätös tehtiin 42 prosenttiin
hakemuksista.

Turvapaikan eli pakolaisstatuksen sai 556 henkilöä eli 14 prosenttia
päätöksen saaneista (2012: 15 prosenttia, 2011: 5 prosenttia). Näistä
yksintulleita alaikäisiä oli 10 henkilöä. Pakolaisstatus on vahvin
kansainvälisen suojelun asema, jonka turvapaikanhakija voi saada.

Turvapaikkojen 14 prosentin osuus kaikista päätöksistä on tällä hetkellä eurooppalaista keskitasoa.

Hakemusten käsittely nopeutui

Turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013
yhteensä 190 vuorokautta. Valtaosa, 80 prosenttia hakemuksista,
käsitellään tätäkin nopeammin keskimäärin 156 vuorokaudessa. Käsittely
on nopeutunut, sillä vuonna 2012 hakemukset käsiteltiin keskimäärin 234
vuorokaudessa.

Myös tehtyjen päätösten määrä kasvoi, vuonna 2013 päätöksiä tehtiin 4
055 hakijalle, kun edellisenä vuonna päätöksiä tehtiin 3 780.

Turvapaikkahakemusten käsittelyä on pystytty tehostamaan toimintaa
kehittämällä, turvapaikkahakemusten käsittelijöiden määrä on pysynyt
samana.

Tarkempi tilastokatsaus verkossa

Tarkempi katsaus vuoden 2013 turvapaikka-asioista suomeksi löytyy
Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi > Tilastot > Turvapaikka- ja pakolaistilastot.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments