Laiminlyöntimaksuasiassa oli järjestettävä suullinen käsittely

13.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:28

Työsuojelu – Tilaajavastuu – Laiminlyöntimaksu – Suullinen käsittely – Selvitysvelvollisuus

Asiassa oli kysymys X Oy:lle määrätyistä tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä annetun lain (1233/2006, tilaajavastuulaki) mukaisista
laiminlyöntimaksuista. Laiminlyöntimaksujen määräämisen kannalta asiassa
oli ollut muun ohella selvitettävänä, oliko X Oy tehnyt
tilaajavastuulaissa tarkoitetun sopimuksen kahden yhtiön kanssa X Oy:n
purkutyömaalla tehtävistä töistä. X Oy oli hallinto-oikeudessa halunnut
esittää näistä selvitystä suullisessa käsittelyssä. Hallinto-oikeus oli
katsonut, että suullisen käsittelyn toimittaminen oli ilmeisen
tarpeetonta, koska X Oy oli kirjanpitovelvollinen ja siksi se, olivatko
sopimuskumppaneiden työntekijät suorittaneet X Oy:n purkutyömaalla
tilaajavastuulaissa tarkoitettuja työtehtäviä, oli luotettavimmin
selvitettävissä yhtiön kirjanpidosta. Suullisessa käsittelyssä ei ollut
hallinto-oikeuden mukaan saatavissa sellaista tietoa, jota ei olisi
voinut esittää kirjallisesti tai jota olisi tarkoituksenmukaisempaa
esittää suullisesti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
tarjotulla suullisella todistelulla olisi voinut olla esitetyissä
oloissa merkitystä asian selvittämisen kannalta. Kun otettiin huomioon
laiminlyöntimaksun rangaistusluonteinen laatu ja se, että yhtiö oli
pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista henkilötodistelun
vastaanottamiseksi asian selvittämiseksi, hallinto-oikeuden ei olisi
tullut hylätä yhtiön pyyntöä suullisen käsittelyn toimittamisesta.
Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti
asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi ja sen
jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments