Euroopan unionin neuvosto antoi direktiivin kolmansista maista tulevista kausiluonteisista työntekijöistä

17.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi kyseisen direktiivin tänään keskusteluitta

Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivi voimaan kansallisessa lainsäädännössään  kahden ja puolen vuoden kuluttua siitä kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments