Euroopan parlamentti: Tekijänoikeuksien lisensointi: kohti EU:n laajuisia online-musiikkipalveluja

4.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentti hyväksyi tiistaina uudet tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt

Sääntöjen myötä palveluntarjoajien on jatkossa aiempaa helpompaa hankkia tarvittavat lisenssit useassa maassa saatavilla olevia online-musiikkipalveluita varten.Samalla pyritään varmistamaan, että tekijänoikeuksia
hallitaan tehokkaasti ja että artisteille maksetaan oikeuksien käytöstä
asianmukainen korvaus joutuisasti.

“Direktiivi huomioi eurooppalaisten
taiteilijoiden oikeudet ja samalla varmistaa, että jatkossa kuluttajien
käytettävissä on tekijänoikeuksia kunnioittavia musiikkipalveluita
aiempaa paremmin”, totesi mietinnöstä vastannut Marielle Gallo (EPP,
Ranska). “Direktiivi on osoitus siitä, että tekijänoikeuksia voidaan
suojella myös internet-aikakaudella. Tekijänoikeuksilla on merkittävä
rooli digitaalisessa taloudessa”, hän jatkoi.

Rajat ylittäviä lisenssejä uusia digitaalisia musiikkipalveluja varten

Uusien sääntöjen on tarkoitus edistää rajat ylittävien
lisenssien käyttöä siten, että palveluntarjoajat pystyisivät hankkimaan
tarvittavat lisenssit tekijänoikeusjärjestöiltä, jotka tarjoavat
lisenssejä usean maan alueelle. Tämän on tarkoitus edistää uusien EU:n
laajuisten musiikkipalvelujen rakentamista.

Kulttuurillinen monimuotoisuus

Säännöillä halutaan myös varmistaa, että kaikilla
musiikkiteoksilla on pääsy useita maita kattavien
tekijänoikeuslisenssien piiriin. Ne tekijänoikeusjärjestöt, jotka eivät
itse myönnä lisenssejä usean maan alueelle, voivat pyytää toista
vastaavaa järjestöä edustamaan teoksiaan. Parlamentin jäsenten
vaatimuksesta tekijänoikeusjärjestön on hallinnoitava kaikkia sen
edustamien teosten oikeuksia samoin ehdoin, joita se soveltaa oman
teosvalikoimansa hallinnointiin.

Asianmukainen korvaus tekijänoikeuksien haltijoille

Lisäksi direktiivissä määritetään sääntöjä kaikille
tekijänoikeusjärjestöille. Tekijänoikeusjärjestöjen on esimerkiksi
maksettava korvaus oikeuksienhaltijoille oikeuksien käytöstä
mahdollisimman nopeasti, pääsääntöisesti viimeistään yhdeksän kuukauden
kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeustulot kerättiin.

Säännöissä varmistetaan myös, että oikeuksienhaltijat
voivat halutessaan osallistua oikeuksien hallintaa koskevaan
päätöksentekoon ja valita itse haluamansa tekijänoikeusjärjestö
edustamaan oikeuksiaan. Lisäksi tekijänoikeusjärjestöjen on noudatettava
muun muassa avoimuutta, raportointia, hallintoa sekä
tekijänoikeustulojen keräämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä.

Seuraavaksi

Parlamentti hyväksyi nämä säännöt, joista parlamentin ja
neuvoston neuvottelijat ovat jo päässeet alustavaan sopuun, äänin 640
puolesta, 18 vastaan ja 22 tyhjää. Seuraavaksi on EU-maiden
ministereiden vuoro hyväksyä säännöt virallisesti. Direktiivin tultua
voimaan jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa saattaa säännöt osaksi
kansallista lainsäädäntöä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments