Euroopan parlamentti: Parempia työoloja EU:n ulkopuolelta tuleville kausityöntekijöille

5.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n ulkopuolelta tuleville kausityöntekijöille on taattava jatkossa paremmat oikeudet ja työolot, todetaan parlamentin keskiviikkona hyväksymässä lakiehdotuksessa

Säännöillä, joista päätetään nyt ensimmäistä kertaa EU:n
tasolla, pyritään lopettamaan kausityöntekijöiden hyväksikäyttö ja
estämään väliaikaisen oleskelun muuttuminen pysyväksi. Komission arvion
mukaan EU:n ulkopuolelta saapuu vuosittain yli 100 000 kausityöntekijää.

Kausityöntekijöitä koskevat uudet säännöt eivät vaikuta
jäsenmaiden oikeuteen päättää maahan päästettävien unionin ulkopuolelta
tulevien kausityöntekijöiden lukumäärästä. Sääntöjen mukaan
jäsenvaltioiden on määritettävä kausityöntekijöiden oleskelun sallittu
enimmäiskesto, joka voi olla yhteensä 5-9 kuukautta 12 kuukauden aikana.
Kausityöntekijän oleskelun kestoa voidaan pidentää tai kausityöntekijä
saa vaihtaa työnantajaa sallitun enimmäiskeston puitteissa.

“Kausityöntekijöiden oikeuksia kunnioittaneet työnantajat
voivat jatkaa samaan malliin, mutta nyt myös niiden työnantajien, jotka
eivät ole näin tehneet, on noudatettava tiettyjä vähimmäisvaatimuksia.
Säännöissä on myös joustavuutta, mikä on tärkeää jotta työntekijöitä
kohdellaan ihmisinä, ei hyödykkeinä”, totesi parlamentin mietinnöstä
vastannut Claude Moraes (S&D, UK) keskustelussa ennen äänestystä.

Parlamentti hyväksyi uudet säännöt äänin 498 puolesta, 56 vastaan ja 68 tyhjää.

Työsopimus ja asianmukainen majoitus

Kausityöntekijän on liitettävä maahanpääsyä koskevaan
hakemukseensa työsopimus tai sitova työtarjous, josta käy ilmi muun
muassa palkka ja tehtävät työtunnit. Parlamentin jäsenten vaatimuksesta
hakemukseen tulee myös liittää todiste siitä, että kausityöntekijällä on
asianmukainen majoitus. Jos työnantaja järjestää majoituksen, vuokra ei
saa olla kohtuuton verrattuna nettoansioihin eikä sitä saa
automaattisesti vähentää kausityöntekijän palkasta, säännöissä todetaan.

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Uusien sääntöjen myötä kausityöntekijöillä on oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun EU-maiden kansalaisten kanssa
vähimmäistyöikää, palkkausta, irtisanomista, työaikaa, lomia sekä
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien ehtojen osalta.
Kausityöntekijöillä on myös oikeus liittyä työntekijöiden
ammattijärjestöön. Heillä on myös oikeuksia liittyen sosiaaliturvaan,
eläkkeeseen, koulutukseen, työvoimatoimistojen neuvontapalveluihin sekä
muihin julkisiin palveluihin, lukuun ottamatta julkisin varoin
rahoitettua asumista.

Seuraamuksia työnantajille

Sääntöjen mukaan työnantajille, jotka eivät ole
noudattaneet velvoitteitaan, määrätään seuraamuksia, jotka ovat
“tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia”. Myös alihankkijaa voidaan
rangaista sääntöjen rikkomisesta. Sääntöjä rikkovia työnantajia voidaan
lisäksi kieltää palkkaamasta kausityöntekijöitä.

Helpotettuja menettelyitä maahan palaaville kausityöntekijöille

Uudet säännöt edellyttävät jäsenvaltioita
yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan menettelyitä tapauksissa, joissa EU:n
ulkopuolelta tuleva kausityöntekijä palaa takaisin samaan maahan uutta
määräaikaista työtä varten. Menettelyitä voidaan helpottaa esimerkiksi
nopeuttamalla menettelyä, antamalla hakemuksen käsittelylle etusija tai
myöntämällä useampia kausityölupia samalla kertaa. 

 

Seuraavaksi

Jäsenmaiden täytyy vielä virallisesti hyväksyä
lakiehdotus. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla on 2,5 vuotta aikaa saattaa
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments