Euroopan komissio julkaisee EU:n ensimmäisen korruptiontorjuntakertomuksen

4.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korruptio on Euroopalle edelleen haaste. Se vaikuttaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ja aiheuttaa Euroopan taloudelle vuosittain noin 120 miljardin euron kustannukset

Jäsenvaltiot ovat viime vuosina
tehneet monia aloitteita korruption ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,
mutta tulokset ovat epätasaisia ja lisätoimia tarvitaan. Nämä päätelmät
on poimittu Euroopan komission tänään julkaisemasta EU:n korruptiontorjuntakertomuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan.

EU:n
korruptiontorjuntakertomuksessa selostetaan kunkin jäsenvaltion
tilannetta ja kerrotaan, mitä korruptiontorjuntatoimenpiteitä on
toteutettu, mitkä niistä toimivat hyvin, mitä voitaisiin parantaa ja
miten. Maakohtaiset luvut ovat luettavissa kunkin maan omilla kielillä ja englanniksi täällä:

Kertomuksesta käy ilmi, että
korruptio on sekä luonteeltaan että laajuudeltaan erilaista eri
jäsenvaltioissa ja että korruptiontorjuntatoimenpiteiden
tuloksellisuudessa on eroja. Siitä käy ilmi myös, että korruptioon on
syytä kiinnittää enemmän huomiota kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä näkyy tänään julkaistussa
eurobarometrissa, jossa tiedusteltiin eurooppalaisten asenteita
korruptiota kohtaan. Kyselystä käy ilmi, että kolme neljästä (76 %)
eurooppalaisesta on sitä mieltä, että korruptio on laajalle levinnyttä,
ja yli puolet (56 %) kokee, että korruptio on heidän kotimaassaan
lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Joka kahdestoista
eurooppalainen (8 %) sanoo kokeneensa tai todistaneensa
korruptiotapauksen viimeisten 12 kuukauden aikana. Eurobarometrin
tulokset ovat täällä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments