EU:n tuomioistuin: Linkittäminen ei ole tekijänoikeusloukkaus

13.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toisella sivustolla olevaan ilmaiseen sisältöön johtavan linkin julkaisuun ei tarvita oikeudenomistajien lupaa

Ennakkoratkaisupyyntö koskee tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman ja Pia Gadd sekä toisaalta Retriever Sverige AB (jäljempänä Retriever Sverige) ja jossa on kyse Svenssonille, Sjögrenille, Sahlmanille ja Gaddille maksettavasta korvauksesta sellaisesta vahingosta, jonka he katsovat heille aiheutuneen siitä, että Retriever Sverigen internetsivustolle on lisätty klikattavat internetlinkit (hyperlinkit), jotka johtavat lehtiartikkeleihin, joiden tekijänoikeudet ovat heidän hallussaan.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kaltaisena yleisölle välittämisenä ei voida pitää sellaisten klikattavien linkkien tarjoamista internetsivustolla, jotka johtavat toisella internetsivustolla vapaasti käytettävissä oleviin teoksiin.

2)      Direktiivin 2001/29 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltio voi antaa tekijänoikeuden haltijoille kattavampaa suojaa säätämällä, että yleisölle välittämisen käsite kattaa useampia toimia kuin ne, joita kyseisessä säännöksessä tarkoitetaan.

Linkki asiaan C-466/12

Asiaa koskeva tiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments