EU:n tuomioistuimen tuomio: Yhteisön oikeuden periaatteista

7.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Palvelujen tarjoamisen vapaus – Huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan myöntäminen – Edellytys asumisesta pätevyyskirjan myöntävässä maassa – Ulkomailla asuvia koskeva rajoitus – Meriturvallisuuden säilyttäminen – Yleinen järjestys

Ennakkoratkaisupyyntö oli Tribunal Central Administrativo Norte (Portugali) esittämä.
Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
52 ja SEUT 56 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa
asetetaan Euroopan unionin kansalaisille, jotka haluavat saada kyseisen
jäsenvaltion myöntämän huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan, edellytys
siitä, että he asuvat kyseisen jäsenvaltion alueella.

Linkki asiaan C-509/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments