Ammattimainen rahanlainaaja sai vähentää velallisen konkurssissa menetetyn pääoman tulonhankintamenona

6.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:21 Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulo – Tulonhankkimismeno – Lainasaatavan menetys – Konkurssi

A oli ainakin vuosina 2004 – 2009 harjoittanut rahan lainaamista yksityisille henkilöille ja yrityksille. A:n lainaustoimintaan sijoittama pääoma oli ollut 3 099 000 euroa vuonna 2004, 4 930 000 euroa vuonna 2005, 7 500 000 euroa vuonna 2006, 6 500 000 euroa vuosina 2007 ja 2008 ja 9 550 000 euroa vuonna 2009. A oli saanut lainaustoiminnasta korkotuottoja 491 581 euroa vuonna 2004, 223 377 euroa vuonna 2005, 705 671 euroa vuonna 2006, 579 289 euroa vuonna 2007 ja 574 859 euroa vuonna 2008. A:n verotus oli toimitettu ilmoituksen mukaisesti tuloverolain mukaan.

A oli 13.2.2004 antanut B Oy:lle 935 000 euron lainan. Velkakirjan mukaan velalle oli sovittu maksettavaksi 12 prosentin korko. B Oy asetettiin 30.1.2008 konkurssiin. Lainan vakuutena oli ollut kiinteistö, joka myytiin 25.11.2008 pidetyssä pakkohuutokaupassa 645 000 eurolla, minkä lisäksi kiinteistön ostaja maksoi korkoja 5 314 euroa. A ilmoitti, ettei hän ollut saanut yhtiön konkurssissa muita suorituksia saatavalleen edellä mainittujen erien lisäksi. A:lle aiheutui näin ollen lainaustoiminnassa 284 686 euron menetys.

A:n verotusta toimitettaessa ei hyväksytty vaatimusta saamisen menetyksen vähentämisestä. Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi A:n tekemän oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen. Hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa ollut ilmennyt, että A:lla ja B Oy:llä tai A:lla ja kiinteistön pakkohuutokaupassa ostaneella henkilöllä olisi ollut erityinen intressiyhteys, ja katsoi, että kun otettiin huomioon A:n harjoittaman rahanlainaustoiminnan laajuus ja luonne, saatavan menetys velallisen konkurssin johdosta oli liittynyt A:n tulonhankkimistoimintaan ja että A:lla oli näissä oloissa oikeus vähentää kyseinen menetys pääomatuloistaan tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tulon hankkimisesta johtuneena menona. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

KHO:2014:21

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments